Aarhus Universitets segl

Biavlsprogram 2020-2022

Varroabekæmpelse uden kemi    

Varroamiden kan bekæmpes uden brug af kemi. En del biavlere tager droneyngel fra deres bifamilier regelmæssigt, og fjerner dermed en del af midepopulationen. I dette projekt forsøger vi at hindre varroasyge ved stoppe midernes opformering i både arbejder- og droneyngel. Man kan vælge at fjerne al yngel fra bifamilien, og dermed fjerne de mider der er i færd med producere afkom i biernes yngel. Alternativt kan man hindre dronningen i at producere yngel i en længere periode, hvilket sætter en stopper for midernes opformering. Der er behov for biavlere der ønsker at afprøve de forskellige metoder, både for at se på deres effektivitet, og for at finde det optimale tidspunkt af året at gennemføre bekæmpelsen på.
Læs mere her

 

Hvad er sammenhængen mellem biernes pollenforsyning, varroavækst og vinterdødelighed i danske landskaber?

Pollen spiller en betydelig rolle for honningbiers ernæring, det ved alle biavlere. Nyere forskning viser at pollen kan hjælpe med at hele bier, der har været angrebet af varroamider og kan beskytte mod sygdomme forårsaget af virus. Perioder med pollenmangel er derfor problematiske for biernes overlevelse. Vi sammenligner forekomst af pollen i forskellige landskaber, med tilvækst af varroa og forekomst af vinterdødelighed. Projektet er finansieret af det nationale biavlsprogram, med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU
Læs mere her

Vidensdeling om honningbiers biologi

Der forskes mere i honningbier end nogensinde før, der er i indeværende år allerede udgivet mere end 10.000 artikler (pr. 14 september 2021) om ”honey bees”. Det giver en mængde ny viden, om emner som er vigtige i praktisk biavl. De komplekse sammenhænge der findes mellem bitab, varroamider, virus og miljøforandring bliver stadigt bedre udforsket. Vi kan undgå en del problemer, ved at forstå de naturlige processer som resultere i sunde bier. Ved hjælp af workshop og webinar, forsøger Annette Bruun Jensen og Per Kryger at formidle praktiske aspekter fra den nyeste forskning, med det formål at mindske din risiko for bitab.
Læs mere her