Aarhus Universitets segl

Hvad er sammenhængen mellem biernes pollenforsyning, varroavækst og vinterdødelighed i danske landskaber?

Pollenforsyning i danske landskaber er blevet undersøgt i 2020 og 2021, dels ved biavleres observation af mængden af pollen i tre bifamilier, fordelt på bigårde over hele Danmark, dels ved at undersøge indsamlet bibrød hver tredje uge fra de samme bigårde. Der er betydelig varians med perioder med rigeligt pollen og andre hvor mængden af pollen i enkelte bifamilierne er beskeden. Specielt i august er der pollen fra mange plantearter.

Varroatilvækst har været svært at måle. Det skyldes at bifamilierne har været behandlet grundigt hver vinter og en stor del slutter biåret uden at vi finder varroamider. Tilsvarende gælder for vintertab, de fleste bifamilier har overlevet vinteren, og det er ikke muligt at pege på manglende pollenforsyning eller varroamider som årsag til forhøjet bitab.

Derfor er projektet især et vigtigt redskab til at sammenligne pollenforsyning i sammenhæng med de forskellige landskabstyper bifamilier har haft adgang til, med betydelig forskel mellem landbrugsarealer, byzone og naturområder.

En længere artikel er ved at blive fagfælle bedømt, men du kan bestille en pdf-fil allerede nu, ved at sende en mail til Charlotte Knudsen.

Præsentationer

Brood interruption in Denmark, COLOSS meeting, Osijek, 7. marts 2023

Fra forskere til biavlere og retur. Borgerinddragelse i biavlsforskningen (Dansk Biavlskonference, 5. marts 2023)

Præsentation fra åbent hus i Flakkebjerg den 11. juni 2022

Nordisk Baltisk Bi Råd (NBBC) den 8. april 2022

Dansk Biavlskonference den 12. marts 2022

Biernes spisekort (Webinar afholdt den 24. juni 2021)

Pollen collection by honeybees in Danish landscapes (2020-2022), COLOSS-møde, 2021

Pollenforsyning, varroatilvækst og vinterdødelighed (Dansk Biavlskonference, 6. marts 2021)  

Pollenforsyning

Varroabekæmpelse uden kemi

Vidensdeling 2020

Pollenforsyning, varroatilvækst og vinterdødelighed, Dansk biavlskonference den 8. marts 2020 

Hvad er sammenhængen mellem biernes pollenforsyning, varroavækst og vinterdødelighed i danske landskaber?Dansk biavlskonference den 8. marts 2020 

Vejledning til indsamling af pollen

Udtag prøve til varroakontrol

Artikler

Varroasyge - den sikre strategi. Tidsskrift for biavl, temahæfte, august 2022

En anderledes fotokonkurrence: Sommerblomster for bier, Tidsskrift for biavl, s. 242-243, august 2022

En anderledes fotokonkurrence: Blomster for bierne i forsommeren, Tidsskrift for biavl, s. 210-211, juli 2022

En anderledes fotokonkurrence: Forårsblomster for bier, Tidsskrift for biavl, s. 188-189, juni 2022

En anderledes fotokonkurrence: Trækplanter i det tidligere forår, Tidsskrift for biavl, s. 154-155, maj 2022

En anderledes fotokonkurrence, Tidsskrift for biavl, s. 110-111, april 2022

Biernes Pollenforsyning. Tidsskrift for biavl, side 156-157, maj 2021

Videnskabeligt grundlag, link til open access artikler

Betydning af pollenmangel for nedsat overlevelse af bifamilier i landbrugsarealer / The carry-over effects of pollen shortage decrease the survival of honeybee colonies in farmlands

Opklaring af mekanismer der understøtter helseeffekter af pollen i biernes ernæring i sammenhæng med varroamider / Elucidating the mechanisms underlying the beneficial health effects of dietary pollen on honey bees (Apis mellifera) infested by Varroa mite ectoparasites

Sæson og landskabssammensætning har indflydelse på den afstand honningbier indsamler pollen og hvilke habitat de benytter / Season and landscape composition affect pollen foraging distances and habitat use of honey bees

Behov for ukrudt: Menneskeskabte, ikke-afgrøde habitater bidrager sammen afgrøder og naturlige habitater til pollenforsyning for honningbier og humlebier / The need for weeds Man-made, non-cropped habitats complement crops and natural habitats in providing honey bees and bumble bees with pollen resources

Yderligere oplysninger

Link til projekthjemmeside hos Institut for Ecoscience