Aarhus Universitets segl

Varroabekæmpelse uden kemi

For de biavlere, der ønsker at hindre kontamination af deres produkter, er der udviklet alternativer til at bekæmpe varroa med organiske syrer, æteriske olier eller syntetiske pesticider. Det kan være af princip, eller fordi man har brug for at nedbringe midetrykket, mens man producerer honning. Metoderne har især vundet udbredelse i Tyskland og Italien, hvor en del biavlere har vist, at metoderne kan erstatte de klassiske metoder. Helt overordnet forsøger de tre metoder at efterligne de processer, der naturligt forekommer i en bifamilie, der sværmer, og derfor har en længere periode uden yngel i bifamilien. Det hindrer varroamidernes opformering, og det har vist, at gennemføres det korrekt, vil det ofte være tilstrækkeligt til at sikre sunde bier fra år til år. 

Kommende aktiviteter

Biavlere, der allerede har deltaget, vil blive inviteret til et møde, således at vi kan sammenligne data og diskutere praktiske erfaringer. Biavlere med tilsvarende praktiske erfaringer er velkomne til at deltage. Biavlere, der ønsker at deltage i mødet i 2022, kan tilmelde. Vi håber der bliver mulighed for at afholde en workshop i vinteren 2021/2022. Her vil alle interesserede få uddelt dronningebure, og vi gennemgår de tre metoder, som kan supplere eller erstatte den varroabekæmpelse du anvender. 

Åbent hus i Flakkebjerg

Der er udviklet flere metoder til bekæmpelse af varroamider. Disse består i enten at indespærre dronningen i 25 til 28 døgn, eller at fjerne al yngel fra bifamilien, for at hindre varroamidens opformering. Vi har arbejdet med disse metoder et par år i Flakkebjerg, og enkelte biavlere har afprøvet metoder i deres bigård.
I 2022 vil vi gerne inddrage endnu flere biavlere i en praktisk afprøvning af disse metoder.

Derfor åbner vi dørene til Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg lørdag den 11. juni 2022 fra kl. 10.00-15.00. Der vil være en teoretisk gennemgang af metoderne, og en praktisk demonstration i vores bigård af flere af metoderne.

Endvidere vil vi beskrive resultater fra forskning i metoder, herunder hvordan det kan bidrage til at optimere honningproduktionen. Har du en biprøve med godt 300 bier med til Flakkebjerg, kan du prøve at vaske varroa af bierne og få en vurdering af om de trænger til at blive behandlet.

Præsentation

Præsentation fra åbent hus i Flakkebjerg den 11. juni 2022

Nordisk Baltisk Bi Råd (NBBC) den 8. april 2022

Biavlerforeningen Sønderjylland, Padborg den 8. marts 2022

Video

Hvordan udtager man en prøve til varroakontrol?

Hvordan vasker man bier for tælle varroa?

Dronningeindespærring med tysk tale

Fangsttavle med tysk tale

Yngelfratagelse med tysk tale

Varroakontrol på Italiensk, med dansk oversættelse


Foldere

Fire foldere fra Biinstituttet i Kirchhain, som vi har fået tilladelse til at oversætte, beskriver metoderne i detaljer, og viser, hvordan man gør, samt hvilket udstyr, der er nødvendigt:

Præsentationer fra afholdte Workshop og Webinar

Biavlskonference 2022 - Fokus på betydning af rettidig behandling og værdien af varroakontrol v. Per Kryger

Workshop, middelfart den 8. marts 20202 - Varroabekæmpelse uden kemi

Typiske spørgsmål

Hvor sent kan anvende disse metoder? Vi har frataget yngel i august måned og haft gode bifamilier året efter, men generelt anbefaler vi, at behandling er overstået i juli.

Høster man mindre honning, når bierne svækkes? Internationale erfaringer siger nej, udbyttet kan faktisk øges, hvis der er færre bier ved midsommer, når der er færre blomster i naturen.

Artikler

Varroasyge - den sikre strategi. Tidsskrift for biavl, temahæfte, august 2022

Videnskabeligt grundlag, link til open access artikler:

Yngelafbrydelse om sommeren til effektiv varroakontrol
Büchler R, Uzunov A, Kovačić M, Prešern J, Pietropaoli M, Hatjina F, Pavlov B, Charistos L, Formato G, Galarza E, Gerula D. Summer brood interruption as integrated management strategy for effective Varroa control in Europe. Journal of Apicultural Research. 2020 Oct 19;59(5):764-73.

Følger af varroakontrol for honningbiers overlevelse og sundhed i Nord og Central Italien
Lodesani M, Costa C, Besana A, Dall'Olio R, Franceschetti S, Tesoriero D, Giacomo D. Impact of control strategies for Varroa destructor on colony survival and health in northern and central regions of Italy. Journal of Apicultural Research. 2014 Jan 1;53(1):155-64.

Sammenligning af to metoder til at bedømme varroatrykket
Pietropaoli M, Tlak Gajger I, Costa C, Gerula D, Wilde J, Adjlane N, Sánchez PA, Smodiš Škerl MI, Bubnič J, Formato G. Evaluation of Two Commonly Used Field Tests to Assess Varroa destructor Infestation on Honey Bee (Apis mellifera) Colonies. Applied Sciences. 2021 Jan;11(10):4458.

Projektet er finansieret af det nationale biavlsprogram, med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU.