Aarhus Universitets segl

Videndeling om honningbiers biologi

EU gennemførte i 2012-2014 et projekt Epilobee for at finde årsager til bitab. Man fandt, at biavlere, der regelmæssigt opdaterer deres faglige viden gennem kurser, mister færre bier, end de som ikke deltager i den type faglige aktiviteter. 

De sidste 15 år er forskning i bier og deres sundhed øget betydeligt, især på grund af den opmærksomhed omkring bitab, der har præget nyhederne. Meget af denne nye viden er endnu ikke formidlet til biavlere. I dette projekt deler Annette Bruun Jensen, Københavns Universitet, Niels Holst og Per Kryger, Aarhus Universitet  Universitet gennem workshops og webinarer den nyeste viden med danske biavlere samtidigt med, at vi undersøger de danske biers genetiske egenskaber. Der er betydelig varians i honningbiers evne til at undertrykke varroamidens opformering.

Forskningen har bidraget betydeligt til vores forståelse af specielt de problemer, der forårsages af varroamiden og virus.  Det er komplekse processer, der driver antallet af mider i nogle bifamilier over skadetærsklen. Bierne er ikke forsvarsløse, men en del af de  driftsformer biavlerne anvender  understøtter ikke de naturlige mekanismer bierne har til at modstå varroa. Vores sans for orden, med mange ensfarvede bistader opstillet i lige rækker, er uheldig i forhold til smittespredning indenfor bigården. Varroa spredes effektivt mellem bifamilier, også over større afstande. I et forsøg  var sammenhæng mellem antallet af mider i bifamilien tættere knyttet til mængden af mider, der trænger ind over flyvespalten end til midernes opformering i ynglen. Der findes simple metoder, der kan minimere røveri.

Virus og varroa er tæt knyttet, især deform vingevirus og akut biparalysevirus spredes effektivt af varroa.  Nu ved vi, at ligesom deform vingevirus har fordel af varroamiden som smittespreder, har varroamiden fordele af deform vingevirus, der får mere afkom i de celler, hvor virus svækker bierne. Der er tale om en symbiose, når to arter, her virus og varroa trives bedre sammen, end hver for sig. Dette er ikke en statisk situation. Vi kan faktisk se, hvordan deform vingevirus forandres, og nye typer tager over, tilsvarende den situation vi oplever med COVID-19.

Der er betydelig fokus på miljøets indflydelse på biernes sundhed. Den nye gruppe insektmidler, der kaldes neonicotinoider, blev impliceret, og EU har udstedt et forbud  mod deres anvendelse i planter, der søges af bier. Sammenhængen viser sig at være kompleks, honningbiernes immunforsvar hæmmes af disse og mange andre pesticider  og af stress i øvrigt. Dermed får især virus bedre betingelser for at opformere sig i bierne, og det kan bidrage til en kaskade af processer,  der ender med bitab. Udover stress som følge af pesticider er dårlig ernæring en faktor, enten mangel på ressourcer eller for ensidige kost. Endnu en kompleks sammenhæng findes mellem omsætning af pesticider og biernes pollenressourcer.

Kommende aktiviteter

Har du lyst til at vide mere om dine bier vil der blive afholdt workshop 17.-18. september på Aarhus Universitet, bygning 1523. Der publiceres store mængder videnskabelig artikler om honningbier biologi. En del af denne litteratur er anvendelig i praktisk biavl, og vi vil med fokus på honningbiers sundhed gennemgå de nyeste resultater omkring varroa, virus, smittespredning og forebyggelse. Kalkyngel nævnes som et voksende problem. Derfor har vi set på den nyeste viden omkring denne sygdom og giver eksempler fra Danmark i 2022.

Tilmeld dig allerede nu til workshop ved at følge dette link.

Program

Præsentationer

2022

Nordisk Baltisk Bi Råd (NBBC) den 8. april 2022

2020

Arvelige faktorer, Varroa Sensitivt Hygiejnisk adfærd 

Avlsprogrammer for varroatolerance

Forskel på asiatiske og europæiske bier 

Varroa opformering hvilefase og overvintring 

Varroatolerante bier fra nær og fjern

Varroa-virus samspil og symptomer på bitab

Spredning af varroa og virus, forebyggelse og bekæmpelse

Varroaføde og fødesøgning samt varroas direkte effekter på bier

Video

Hvordan udtager man en prøve til varroakontrol?

Hvordan vasker man bier for tælle varroa?

www.biavl.dk

Betydning af rettidig varroabekæmpelse af Per Kryger, Aarhus Universitet og Annette Bruun Jensen, Københavns Universitet.

Artikler

Varroasyge - den sikre strategi. Tidsskrift for biavl, temahæfte, august 2022

Honningbier der overlever varroamider. Tidsskrift for biavl, august 2022, s. 248-250

Videns grundlag, Open Access videnskabelige artikler:

Schweizisk studie af varroabekæmpelse og betydning af rettidig omhu

Hernandez J, Hattendorf J, Aebi A, Dietemann V. Compliance with recommended Varroa destructor treatment regimens improves the survival of honey bee colonies over winter. Research in Veterinary Science. 2022 May 1;144:1-0

Epilobee projektet resultater, viser hvilken rolle biavler uddannelse har for honningbiernes overlevelse

Jacques A, Laurent M, Epilobee Consortium, Ribière-Chabert M, Saussac M, Bougeard S, Budge GE, Hendrikx P, Chauzat MP. A pan-European epidemiological study reveals honey bee colony survival depends on beekeeper education and disease control. PLoS one. 2017 Mar 9;12(3):e0172591

Hvordan varroa spreder virus til bier

Francis RM, Nielsen SL, Kryger P. Varroa-virus interaction in collapsing honey bee colonies. PloS one. 2013 Mar 19;8(3):e57540

Hvordan deform vingevirus gavner varroa

Di Prisco G, Annoscia D, Margiotta M, Ferrara R, Varricchio P, Zanni V, Caprio E, Nazzi F, Pennacchio F. A mutualistic symbiosis between a parasitic mite and a pathogenic virus undermines honey bee immunity and health. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016 Mar 22;113(12):3203-8 

Deform vingevirus (DWV) nye typer tager over: DWV-Type B tager over på Hawaii

Grindrod I, Kevill JL, Villalobos EM, Schroeder DC, Martin SJ. Ten years of Deformed Wing Virus (DWV) in Hawaiian honey bees (Apis mellifera), the dominant DWV-A variant is potentially being replaced by variants with a DWV-B coding sequence. Viruses. 2021 Jun;13(6):969 

DWV-Type B tager over i Storbritannien

Kevill, J.L., Stainton, K.C., Schroeder, D.C. et al. Deformed wing virus variant shift from 2010 to 2016 in managed and feral UK honey bee colonies. Arch Virol (2021)


Projektet er finansieret af det nationale biavlsprogram, med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU.