Aarhus Universitets segl

Kursusmateriale - Bisygdomskursus

Kursusmateriale

Biernes adgang til pollen

Hvordan påvirker biernes adgang til pollen og nektar deres sundhed og bestøvningseffektivitet i det åbne landskab?

Fodring af bier

Biplantekalenderen

Biplantekalenderen

Ondartet bipest

Genetisk forsvar hos honningbier mod ondartet bipest

Ondartet bipest hos honningbier - sygdommens biologi, diagnose og bekæmpelse

Ondartet bipest (AFB) - EU-referencelaboratoriet 

Hold øje med ondartet bipest

Europæisk bipest

Europæisk bipest - EU-Referencelaboratoriet

Europæisk bipest

Varroa og virus

Myresyre - indsatskort

Desinfektion af bifamilier med oxalsyre drypning

Oxalsyre - indsatskort

Notat om undersøgelse af bivoks for indhold af acaricider

Har vi resistente varroamider i Danmark?

Hold øje med varroamider (varroa destructor) 

Virussygdomme i honningbier

Aktuelt om virus

Beauveria Bassiana: Svampen der dræber varroamider?

Nyt om CCD - Colony Collapse Disorder

Kronisk lammelse - EU-Referencelaboratoriet

Hvad betyder et par millioner virus?

The varroa mite

Trakémiden

Se efter symptomer på trakémidesyge

Trakémidens livscyklus

Hold øje med trakémider (Acarapis woodi) - faktaark

Trakémiden - biologi og adfærd

Undersøgelse for trakémider

Bekæmpelse af trakémider

Svampesygdomme

Hurtig spredning af Nosema Ceranae

Kalkyngel diversitet i Danmark

Nosema kan volde problemer i Danmark

Hold øje med stenyngel (Aspergillus sp.)

Nye parasitter

Den lille stadebille (Aethina tumida) - en trussel mod biavlen?

Den lille stadebille - EU-Referencelaboratoriet

Tropilaelaps spp. mider

Hold øje med den lille stadebille - faktaark

Hold øje med Tropilaelapsmider (Tropilaelaps sp.)

Informationsark til identifikation

Den lille stadebille

Nye parasitter, nye udfordringer

Små stadebiller Aethina tumida

Tropilaelaps mider

Love og bekendtgørelser

Aflønning af inspektører

Bekendtgørelse af lov om biavl

Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier

Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier

Cirkulære om aflønning af bisygdomsinspektører og tilsynsmænd

Udførsel og eksport af honningbier og humlebier

Instruks for biinspektørens arbejde

Kursusplan med læringsmål for den praktiske del af kursus for kyndige biavlere

Transport af bier over Danmarks grænser

Vejledning for kyndige biavlere

Biavl på Læsø og Anholt

Bekendtgørelse om biavl på Læsø

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.

Vær med til at beskytte den brune bi på Læsø

Blanketter

Tavleprøve

Mistanke om skadegørere

Kursusinstruktører

Oversigt over kursusinstruktører 

Biforgiftninger

Bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier

Farlig for bier - Middeldatabasen

Farlig for bier

Undgå biforgiftningsskader - Grøn Viden

Diverse

Bee health

Honningbiernes skadegørere

Rengøring og sterilisering af stader