Aarhus Universitets segl

Bedre dronninger

Projektets søger at kortlægge indavl i de danske honningbier. De danske parringsstationer har været brugt i mere end 30 år. Efter deres introduktion har de danske biavlere kunne købe fredelige, sværmetræge og produktive bier. Omkring årtusindeskiftet, altså 10 år efter brugen af parringsstationer var blevet rutine, opstod der problemer med sygdomme i de danske bier, først med kalkyngel og siden med den mere alvorlige sygdom, ondartet bipest. Vi ved i dag 20 år senere at dette i nogen grad skyldes at enkelte stammer var blevet meget udbredt og at disse bier var mere modtagelige for sygdomme. I de sidste to år, er kalkyngel igen optrådt mere hyppigt i Danmark og det kan ikke udelukkes at snæver avl, på få linjer har bidraget til at udbrede uheldige egenskaber. Vi har undersøgt bier med og uden kalkyngel fra en række avlere og selvom datamateriale endnu er for spinkelt til at drage en endelig konklusion er der tegn på at uheldige genkombinationer har afgørende indflydelse. Dette ønsker vi nu bedre afhjælpe ved en systematisk kortlægning af slægtskabet mellem bifamilierne i Danmark med nye genetiske markører.

I projekts anden del, vil vi uddanne biavlere til at teste bidronninger. Baseret på en protokol fra EurBest.eu vil vi udvikle et dansk koncept for at fremme forekomst af varroa resistente bier. Det er en opgave der kræver samarbejde og koordination, samt mod til at lade varroa populationen i bifamilier vokse, til tæt på skadestærskel, så der kan udføres en udvælgelse af de bedste bifamilier, dem hvor varroa iikke formeres uhæmmet.

Du kan sende e-mail til Per Kryger : per.kryger@agro.au.dk for yderligere information om enten indavl eller uddannelse til testbiavler.  

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig klik her

Artikler

Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens 2.0, Journal of Apicultural Research, 19. marts 2024

Tropilaelapsmider – er de ved at komme tættere på os? Tidsskrift for biavl, juni 2023, s. 206-207

Præsentationer

Tre projekter for bedre biavl, Per Kryger, AU og Annette Bruun Jensen, KU, Fynske Biavlerforeninger, 20. møde 2024

Varroabekæmpelse uden brug af kemi, Per Kryger, AU, København Amts Biavlerforening, 19. marts 2024

Re-examining DNA microsatellites with Next Generation Sequencing, Mahsa Vafadar, Jamal Momeni, Karina Kalmayer Jaquet,  Cecilia Costa and Per Kryger, Bilbao, 13 March 2024

Genotyping by sequencing, Karina Kalmayer Jaquet, Jamal Momeni and Per Kryger, Bilbao, 13 March 2024

Ønsker I bedre bier? Per Kryger, Lemvig Biavlerforening, 5. marts 2024

Genetisk i populationer, Per Kryger, AU og Annette Bruun Jensen, KU, Vingsted, 1. marts 2024

Bedre dronninger, Kalkyngel og genetik, Annette Bruun Jensen, KU og Per Kryger, AU, Nordsjællandske Bivenner, Virum, 11. november 2023

Bedre dronninger: Nosema, Per Kryger, AU, Samarbejdsmøde med dronningeavlere, Kolding, 28. oktober 2023

Bedre dronninger: Kalkyngel og genetiske markører, Per Kryger, AU, Samarbejdsmøde med dronningeavlere, Kolding, 28. oktober 2023

Kalkyngel, Annette Bruun Jensen, KU, Samarbejdsmøde med dronningeavlere, Kolding, 28. oktober 2023