Aarhus Universitets segl

Bedre biavlspraksis

Danske biavlere har problemer med varroasyge. Varroamider og de virus, de spreder, formerer sig ofte hurtigere, end biavlerne forventer. Derfor er der behov for en bedre praksis, hvor man som biavler følger midepopulationen. Derved kan man rettidigt opdage de bifamilier, der har problemer, og begynde med at få bekæmpet varroamiderne i de pågældende bifamilier. Der er udviklet metoder til at bekæmpe varroamider uden kemi. Disse metoder gør, at man fortsat kan høste honning men undgå, at varroasyge spredes til andre bifamilier i samme bigård eller i nabobigårde.

I projektet vil vi demonstrere, hvordan man fastslår, hvilke bifamilier der trænger til bekæmpelse, ved at tælle mider på en prøve udtaget sidst i juni eller først i juli. Bifamilier med mere end 5 mider pr. 100 bier bør behandles straks, for allerede i løbet af 2 eller 3 uger vil mængden af mider have overskredet skadestærsklen. En tidlig varroatælling giver mulighed for at redde de bifamilier, der er hårdest ramt. Lige så vigtigt: det hindrer smittespredning til andre bifamilier, der derfor kan klare sig uden at udvikle varroasyge. Du vil som biavler lære at træffe en informeret beslutning om at behandle og lære, hvordan bierne behandles effektivt afhængigt af tidspunktet af og tilstand, samt lære at nogle bifamilier kan helt undvære behandling. Men det kræver en faktisk viden om mængden af mider i bifamilierne og bigården.

Metoder til bekæmpelse uden kemi anvendes i ringe omfang i Danmark bortset fra fjernelse af droneyngel. Vi har i projektet ”Varroa uden kemi” afprøvet tre metoder, både i egne bier og hos danske biavlere. Disse metoder kan anvendes af alle danske biavlere og er specielt velegnede til at bekæmpe varroa. De er målrettet til bifamilier, hvor mængden af varroa er nær skadestærsklen, mens biavleren fortsat ønsker at producere honning. Ved at kunne påbegynde behandling tidligere end normalt i de bifamilier, der har mange varroamider, uden at ødelægge honninghøsten, kan du bidrage til at mindske smittespredning og det generelle bitab betydeligt.

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig klik her

Video

Per Kryger og Annette Bruun Jensen fortæller om ny metode til varroabekæmpelse. Hørsholm Biavlerforening

Folder

Naturlig varroabekæmpelse

Total yngelfratagelse

Fangsttavle

Indespørring og behanding

Videnskabelige artikler

Straks- og langtid effekter af dronningeindespærring

Artikler

Tropilaelapsmider – er de ved at komme tættere på os? Tidsskrift for biavl, juni 2023, s. 206-207

Præsentationer

Bedre biavlspraksis, Per Kryger, AU og Annette Bruun Jensen, KU, Vingsted, 3. marts 2024

Varroabehandling uden kemi, Biinspektør Frederik Andersen, Dansk Biavlskonference, marts 2024

Bedre biavlspraksis, Per Kryger, AU, Nordsjællandske Bivenner, Virum, 11. november 2023