Aarhus Universitets segl

Bedre Overvågning Bisundhed

Danske biavlere har mulighed for at følge et kursus om bisygdomme og blive kyndige biavlere. Deres viden bidrager betydeligt til, at vi har en sund population af honningbier i Danmark. Specielt opdages ondartet bipest hurtigt og bekæmpes effektivt, hvor det forekommer.

I dette projekt vil vi i samarbejde med de danske biavlere indsamle viden om forekomst af skadegørere i Danmark gennem tre indsamlinger af sunde bifamilier i eftersommeren 2023, sommeren 2024 og foråret 2025. Det er således muligt at følge den samme bifamilie i hele perioden ved at vælge en bifamilie med en dronning fra 2023.

Biavlere, der deltager, skal indsende en prøve med yngel og en biprøve. Se billeder nedenfor. 

I laboratoriet vil vi ved hjælp af molekylære teknikker undersøge prøverne for en lang række skadegørere: tre bakterier, fire svampe, tre protister, tre insekter, tre mider og seks virus. Vi ved at nogle skadegørere forekommer hyppigt, andre har vi aldrig undersøgt forekomsten af i Danmark; enkelte som lille stadebille og tropilaelapsmider forventer vi bestemt ikke at finde. Detaljer om forekomst i Danmark vil følge, når vi har de første resultater.

Vi henvender os til biavlere, fordi vi ønsker viden om forekomst af skadegørere i tilsyneladende sunde bifamilier. Kan vi finde skadegørere, altså sygdomskim i prøverne, før man har set symptomer? Kan vi forudse et sygdomsudbrud? Kan vi måske endda forebygge et udbrud ved rettidige indgreb. Der er i øjeblikket mange biavlere, der oplever problemer med kalkyngel; hvor udbredt er svampen Ascophaera apis i Danmark? Europæisk bipest har vi sidst set i 2005 i Danmark; er bakterien Mellisococcus plutonius forsvundet? Ved at modtage prøver og data fra biavlere i hele landet kan vi alle blive klogere på truslerne mod dansk biavl.

Er dansk biavlspraksis med til at hindre udbrud af sygdom? Kan hyppige tavleskift bidrage til at mindske forekomst af alle eller nogle sygdomme? Har behandling med thymol eller myresyre betydning for forekomst af trakémider? For at få klarlagt disse spørgsmål vil de deltagende biavlere blive bedt om at besvare simple spørgsmål om deres brug af kunsttavler og jomfrutavler og om behandling af varroa i den deltagende bifamilie. Alle indsamlede data bliver behandlet anonymt, og resultaterne bliver offentliggjort på en måde, så ingen personer kan identificeres.

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig klik her

Prøver

Prøver indsendes til nedenstående adresse:

Aarhus Universitet
Inst. for Agroøklogi
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
Att.: Overvågning

Prøver skal sendes enten mandage eller tirsdage som en pakke. Læg prøverne i fryseren indtil de skal afsendes. 

Artikler

Tropilaelapsmider – er de ved at komme tættere på os? Tidsskrift for biavl, juni 2023, s. 206-207

Præsentationer

Bedre overvågning for bisundhed, Per Kryger, AU & Annette Bruun Jensen, KU, Dansk Biavlskonference 2. marts 2024