Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Honningbiens sygdomme, genetik og bestøvning

Honningbiers og andre bestøveres aktiviteter er livsvigtige for jordbrugsproduktion og beskyttelse af biodiversitet. Langt de fleste jordbrugsafgrøder har brug for bestøvning af insekter. Den økonomiske betydning af bestøvere for europæisk jordbrug anslås at være over 20 mia. euros om året. 

Hyppige rapporter om store tab af honningbier giver anledning til bekymring både blandt biavlere og de folk, der har brug for honningbier til bestøvning af afgrøder. Samtidigt ses en nedgang i antallet af vilde bier på tværs af EU. Der er behov for bedre forståelse af de underliggende problematikker for at vi kan finde løsninger. 

Vores forskningsområde bygger på mere end hundrede års systematisk overvågning og management af honningbier og offentligt finansierede behandling af tilknyttede sygdomme i Danmark. Vores formål er at støtte en sund og produktive bestand af honningbier i Danmark og resten af EU via forbedret forståelse af sundheden og produktiviteten af honningbier. 

Vi udfører strategisk og grundlæggende forskning i honningbisundhed. Specifikke projekter fokuserer på fødegrundlagets betydning for sygdomsresistens, honningbiens genetik og diversitet. Vi arbejder på forbedret kontrol af varroamiden for at hjælpe biavlerne til rettidig bekæmpelse. Vi har også ansvar for at engagere og støtte hundredvis af biavlere i forbindelse med deres deltagelse i overvågningsprogrammer og sygdomsbekæmpelse i praksis. Et vigtigt element er kurser for kyndige biavlere og efteruddannelses af kyndige biavlere og biinspektører.

 Læs om offentlig bisygdomsbekæmpelse her