Aarhus Universitets segl

Primærproduktionens konkurrencedygtighed

Forskningen omhandler primært systemanalyse på bedriftsniveauet, herunder betydningen af produktivitet og samspillet mellem bedriftens driftsgrene for det økonomiske resultat, miljøeffekterne og de langsigtede udviklingsmuligheder.

Samarbejde med og undersøgelse på private jordbrugsbedrifter er centrale i arbejdet både i forhold til forståelsen af bedriftsspecifikke innovationer og med henblik at udvikle generelle bedriftsmodeller. Foderforsyningen på husdyrbedrifter, med fokus på sædskifte og udnyttelse af husdyrgødningen, er et vigtigt indsatsområde, da det i vid udstrækning er afgørende for såvel produktionsøkonomi som miljøeffekter.