Aarhus Universitets segl

Vandkvalitet

Monitorering og styring af vandkvalitet er en fundamental del af bæredygtig jordbrugsproduktion. I vores forskningsområde fokuserer vi på at opnå en bedre forståelse og modelbeskrivelse af de processer, der har betydning for tab af næringsstoffer (især N og P) fra dyrkede jordbrugsarealer gennem dræning, overfladeafstrømning eller transport til dybere jordlag.

Vores forskning resulterer i forbedrede metoder og nye kort over risici for tab af N og P fra jordbrugsarealer til vandmiljøet.