Aarhus Universitets segl

Niels Halberg

Titel

Direktør

Primær tilknytning

Niels Halberg

Fagområder

  • jordbrugssystemer
  • miljøindikatorer og LCA
  • fødevare systemer
  • forrskningsbaseret rådgivning

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

jeg koordinerer europæiske projekter til understøttelse af HE Mission Soil (Prepsoil, Nati00ns) og er formand for "the board of programme managers" i det EU støttede  partnerskab om Jord og klima, EJPSoil. 

jeg leder aktiviteter til at udvikle og samarbejde om metoder og principper for forskningsbaseret rådgivning in europæiske partnerskaber under Horizon Europe: Agroecology and FutureFoodS og i en CSA, FoodPathS.  

Jeg er co-chair i SCAR SWG FOOD. 

Rådgivning

Jeg har det overordnede ansvar for DCA/AUs forskningsbaserede rådgivning til Fødevareministeriet og andre myndigheder og private indenfor jordbrug og fødevarer i bred forstand. Jeg - og DCAs medarbejdere - har ansvar for at involvere de rette forskere i opgaverne og for kvalitetssikring. Desuden har vi ansvaret for aftaler og kontrakter samt for at informere og formidle om vores rådgivning og de konkrete  resultater. 

Jeg leder desuden flere tværEuropæiske initiativer til at styrke samarbejdet om forskningsbaseret rådgivning. 

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle