Aarhus Universitets segl

Institut for Agroøkologi er placeret på flere lokaliteter.

Find adresser og information om stederne her:

AU Foulum
Blichers Allé 20
Foulum
8830 Tjele

AU Flakkebjerg
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse

Askov Forsøgsstation
Vejenvej 55
Askov
6600 Vejen