Aarhus Universitets segl

Flakkebjerg

I Flakkebjerg råder Institut for Agroøkologi over cirka 215 ha landbrugsjord af typen JB6-7 (svær lerjord), hvoraf cirka 120 ha kan vandes. Udover landbrugsjorden er der semifield-anlæg med overdækket potteforsøgsanlæg, væksthuse og klimakamre. 

Hovedparten af forsøgene vedrører plantebeskyttelse i bred forstand med særlig fokus på korn, herunder brødhvede, samt raps, frøgræs og kartofler. Der arbejdes også med plantebeskyttelse i mindre kulturer, herunder juletræer, grøntsager og frugt.

Integreret plantebeskyttelse (IPM) indgår som en vigtig del af forsøgsarbejdet i alle kulturer. Et mindre areal dyrkes økologisk, hvor der især er fokus på forskning i ukrudtsbekæmpelse. Læs mere om vores forsøg med plantebeskyttelse her

I forbindelse med afprøvning af pesticider har Flakkebjerg både GEP- og GLP-godkendelse.  

I Flakkebjerg findes også Global Rust Reference Center

Kontakt

Adresse

Forsøgsvej 1
4200 Slagelse


Projekter i Flakkebjerg