Aarhus Universitets segl

Velkommen til DanSeed - Center for Frøvidenskab

DanSeed er et center, som er etableret med henblik på at stimulere et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktører inden for den danske frøsektor. Centeret er etableret på baggrund af et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Landbrugsstyrelsen og erhvervet.

DanSeeds vision er at udvikle og styrke videngrundlaget for den danske produktion af frø, udsæd og formeringsmateriale - i en national frøsektor, som er blandt de mest innovative og konkurrencedygtige i et globalt perspektiv. Centret vil gennem nationalt og internationalt samarbejde bidrage til at opretholde den danske position blandt verdens førende frønationer og sikre videngrundlaget for sektorens fortsatte ekspansion.

DanSeeds mission er at arbejde på at stimulere nationalt samarbejde med henblik på at udvikle frøsektoren inden for hele proceskæden fra forædling over produktion, forarbejdning, kvalitetskontrol, distribution af kvalitetsfrø, -udsæd og formeringsmateriale til anvendelse inden for landbrug, havebrug og skovbrug. Dette gælder anvendelser til fødevarer, foder, fibre, brændstof, i den rekreative sektor og andre brancher, hvor kvalitet og produktion af frø, udsæd og formeringsmateriale har betydning. Centret tilstræber en tæt sammenhæng og synergi mellem forskning, udvikling, undervisning, innovation og videnformidling inden for frøvidenskab og -teknologi ved at samle og koordinere igangværende aktiviteter og stimulere nye initiativer til fremme af den danske frøsektor.

Med venlig hilsen og på gensyn

Birte Boelt, Formand for DanSeed
Aarhus Universitet

Frøafgiftsfonden

Fondens formål er at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne gennem støtte til forsknings- og forsøgsaktiviteter. Se mere på: www.frøafgiftsfonden.dk

Nyheder

DanSeed Symposium 2024

er afholdt den 27.-28. februar 2024 på Kobæk Strand Konferencecenter.