Aarhus Universitets segl

Sygdoms- og skadedyrsmanagement

Dette forskningsområde fokuserer på svampesygdomsbiologi- og bekæmpelse, herunder kemiske, biologiske og dyrkningsmæssige metoder.  

Vi arbejder med forebyggelse af og beskyttelse mod svampesygdomme i konventionelle og økologiske planteproduktionssystemer med henblik på at undgå udbyttetab og nedsat kvalitet samtidig med at der sikres rentabilitet og miljøvenlig drift. Vi forsøger at støtte planteproducenterne med løsninger, der både kan omfatte nye kemiske løsninger og løsninger, der minimerer afhængigheden af specifikke kemiske løsninger.  

Aktiviteterne inkluderer grundlæggende undersøgelser i optimering af bekæmpelse ved hjælp af forskellige tærskelsystemer og interaktion mellem sortsresistens og fungicider. Vi har væsentlige aktiviteter i både gartneriafgrøder og landbrugsafgrøder som kartofler og korn.

Vi udfører myndighedsrådgivning inden for området især med hensyn til at støtte Miljøstyrelsen med vurdering af effektiviteten af pesticider, der overvejes at blive godkendt.


 

Læs om skimmelstyring i kartofler og se værktøjer til det her.

Læs om projekter i Institut for Agroøkologi, der har modtaget bevillinger fra Kartoffelafgiftsfonden. 

Læs om forskning i bekæmpelse af septoria her.