Aarhus Universitets segl

Skimmelstyring DK - overblik


Ovenfor vises infektionstrykket, daglige risikotal samt primære meteorologiske data for postnumre som brugeren vælger under figuren. Man kan ændre dato interval, årstal m.m. via indstillingerne under figuren. Først når du trykker på knappen VIS opdateres figuren.

Øverst til højre vises data fra registreringsnettet for tidlige angreb af skimmel. Derunder værktøjer som bruges til at vurdere tidspunktet for start af bekæmpelse. Derunder link til EuroBlight tabellen om fungicidernes virkemåde og effekt.

Registreringsnet

 

Se stort kort med baggrundsoplysninger her

Start af bekæmpelse

Konsulenterne i Danmark hjælper med at fortolke data fra registreringsnettet og beregninger af skimmelvejr. Der udsendes nyhedsbrev med anbefaling om hvornår og hvordan man bør starte bekæmpelse af kartoffelskimmel. Der bruges mange værktøjer til beslutning om start af bekæmpelse (se eksempler i figuren ovenfor).

Sml. fungicidernes effekt

Mere information på EuroBlight

Potato Late Blight Toolbox

Potato Late Blight Toolbox er et data management system som kontrollerer alle data fra EuroBlight, Nordisk registreringsnet, Web modeller og applikationer. Der er kun adgang med login.

Link