Aarhus Universitets segl

Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau

Baggrund for projektet

En bevidst udsættelse af første inseminering efter kælvning forøger kælvningsintervallet og giver mulighed for en forlænget laktation. Et tidligere dansk projekt (Reprolac) viste, at en forlænget laktation kan skabe mu-ligheder for en forbedret besætningseffektivitet og bedriftsøkonomi samt en reduceret drivhusgasudledning per ko. Men projektet viste også, at der er behov for en øget viden om variationen mellem køer i evnen til at opretholde ydelsen ved en forlænget laktation; herunder effekten af den enkelte bedrift på produktivitet og sygdomsfrekvens samt betydningen af flere brunstige køer for besætningens adfærd og velfærd. Der er således behov for en metode til vurdering af den optimale laktationslængde for den enkelte ko i den indeværende laktation i den specifikke besætning. Kriterier kunne være mælkeydelse i foregående senlakta-tion samt risici for udsætning og problemer i den nuværende og efterfølgende laktation. Det skal muliggøre en optimeret brug af forlænget laktation, hvor man øger effektiviteten og samtidig minimerer risikoen for fede goldkøer og efterfølgende sygdomsproblemer.

Formål med projektet:

Projektets formål er at bidrage til det faglige grundlag for en optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau, så bevidste valg af laktationslængden bidrager til en klimaeffektiv og profitabel mælke-produktion, som kan understøtte en længere levetid hos køerne.

Aktiviteter

Arbejdet er organiseret i nedenstående 2 arbejdspakker

AP 1) Udpegning af køer til forlænget laktation

Leder: Jesper Lehmann, AU-AGRO i samarbejde med Anne Mette Kjeldsen, SEGES

Formålet med AP 1 er at opnå viden og udvikle en metode, som på baggrund af objektive parametre beregnet ud fra data i kvægdatabasen kan udpege de bedste og de mindst egnede køer til forlænget laktation. Målet er, at den viden og metoden kan understøtte en optimeret brug af forlænget laktation på koniveau i praksis.

AP 2) Forsøg med forlænget laktation i private besætninger

Leder: Jesper Lehmann, AU-AGRO

Formålet med AP 2 er at udføre et forsøg, hvor 15-20 tilfældigt udvalgte køer i hver af op til 50 private besætninger gennemgår en forlænget laktation. Målet er, at forsøget skal give konkret viden om de produktionsmæssige konsekvenser i både den indeværende og efterfølgende laktation, når en ko udpeges til en for-længet laktation. Det bidrager med viden til udvikling af udpegningskriterier i AP 1.

Projektperiode og deltagere

Projektet er beskrevet som et treårigt projekt med start 1. januar 2020.

Projektdeltagere:

Jesper Lehmann, Lisbeth Mogensen og Troels Kristensen, alle fra AU-AGRO

Peter Thomsen, Søren Østergaard og Martin Bjerring, alle fra AU-ANIS

Lars Nielsen, Morten Kargo, Anne Mette Kjeldsen og Søs Ancker, alle fra SEGES

Kontakt