Aarhus Universitets segl

Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

Plantebeskyttelsesmidler til specialafgrøder skal både være effektive og forårsage så lidt skade som muligt. Dette projekt samler den nordiske gartneriindustri for at teste moderne plantebeskyttelsesmidler.

Specialafgrøder som grøntsager skal beskyttes mod skadedyr, skimmelsvampe og ukrudt, hvis man vil opnå en høj og konkurrendedygtig produktionen. På samme tid skal produktionen være miljøvenlig.

Formålet med projektet er at øge brugen af lavrisikomidler og basisstoffer i specialafgrøder. Det vil ske ved at udvikle bedste praksis for anvendelse af netop disse mideler, samt formidle denne viden til grønsagsavlere i de tre lande.

Der findes flere alternativer til traditionelle kemiske plantebeskyttelsesmidler, men det er en meget forskelligartet gruppe af produkter. Projektet vil primært se på lavrisikomidler og basisstoffer, men andre midler kan også komme i betragtning. Udfordringen er, at disse midler har forskellige virkningsmekanismer og ofte en lavere og varierende effektivitet i forhold til traditionelle pesticider. Derfor kan lavrisikomidler ikke anvendes eller afprøves på samme måde som traditionelle midler. Der er derfor behov for viden om, hvordan man tester lavrisikomidler for at opnå resultater om deres effektivitet og optimale anvendelse. Resultaterne vil blive formidlet og anvendt i forbindelse med kompetenceudvikling af rådgivere, avlere og producenter.

Projektet vil blive gennemført i samarbejde med partnere i Norge, Sverige og Danmark.

Projektet er finansielt støttet af Interreg ØKS

Fakta

  • Deltagerlande: Sverige, Norge og Danmark
  • Indsatsområde: Innovation og entreprenørskab
  • Mål: Styrkelse af innovationskapaciteten med fokus på intelligent specialisering
  • Periode: 1. januar 2023 - 31. december 2025
  • Budget: 1 561 917 EUR
  • Bevilgede EU-midler: 725 948 EUR
  • Norske midler: 176 002 EUR
  • Projektleder: Dansk Gartneri
  • Projekt partnere: Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR-HMS), Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbrukverket, Aarhus Universitet, HortiAdvice Scandinavia A/S, Norsk Institut for Bioøkonomi (NIBIO)

Kontakt

Peter Hartvig
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
peter.hartvig@agro.au.dk 
+45 2142 3192

Eller

Julie Schou Christiansen 
Dansk Gartneri, Axelstorv 3, 1609 København V 
jsch@danskgartneri.dk
+45 2159 8154