Aarhus Universitets segl

Kartoffelafgiftsfonden

2023

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel IV

Har potato early dying (PED) en betydning for udbyttet af kartofler i Danmark?

Forståelse af artsammensætning af Alternaria, der forårsager kartoffelbladplet

2022

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel III

2021

Kortlægning af patotyper af hvid kartoffelcystenematod

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel, del II

2020

Nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel

Lave doseringer af nye bladmidler til ukrudtsbekæmpelse i kartofler


2019

Alternative plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af kartoffelskimmel

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

2018
Bekæmpelse af skimmel i nye resistente stivelsessorter

Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel (stopsprøjtning)?

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

2017
Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler

2016
Bladlus i læggekartofler – en opdatering af varslingssystemet for virus Y

Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens

Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler

2015
Kortlægning af kartoffelvirus A, M, S, X og kartoffelmop-topvirus i vinterafprøvningen 2015. (Slutrapport).

Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler   

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel 

Kartoffelsorters modtagelighed over for kartoffelbladplet (Alternaria) 

2014
Kortlægning af andre kartoffelvira end kartoffelvirus Y og bladrullevirus i vinterafprøvningen af den danske fremavl. (Slutrapport).

Sprøjteteknik ved bekæmpelse af alternaria. (Beretning for projekt 4).

Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler