Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kartoffelafgiftsfonden

2022

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel III

2021

Kortlægning af patotyper af hvid kartoffelcystenematod

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel, del II

2020

Nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel

Lave doseringer af nye bladmidler til ukrudtsbekæmpelse i kartofler


2019

Alternative plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af kartoffelskimmel

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

2018
Bekæmpelse af skimmel i nye resistente stivelsessorter

Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel (stopsprøjtning)?

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

2017
Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler

2016
Bladlus i læggekartofler – en opdatering af varslingssystemet for virus Y

Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens

Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler

2015
Kortlægning af kartoffelvirus A, M, S, X og kartoffelmop-topvirus i vinterafprøvningen 2015. (Slutrapport).

Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler   

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel 

Kartoffelsorters modtagelighed over for kartoffelbladplet (Alternaria) 

2014
Kortlægning af andre kartoffelvira end kartoffelvirus Y og bladrullevirus i vinterafprøvningen af den danske fremavl. (Slutrapport).

Sprøjteteknik ved bekæmpelse af alternaria. (Beretning for projekt 4).

Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler