Aarhus Universitets segl

Screening for SDHI fungicidresistens i Alternaria solani og Alternaria alternata

Kartoffelbladplet, forårsaget af Alternaria solani og Alternaria alternata, er en alvorlig sygdom i kartoffel, som kan medføre store udbyttetab, hvis sygdommen ikke bekæmpes. Sygdommen er set hyppigt især i stivelseskartofler og landmanden sprøjter nu mere målrettet mod kartoffelbladplet. Anbefalinger til kartoffelavlerne bygger på, at midlerne er virksomme, og at der ikke forekommer fungicidresistens. Fungicidresistens eller nedsat følsomhed overfor fungicider er et stigende problem i bekæmpelsen af plantesygdomme herunder også kartoffelbladplet.

I Danmark, har vi testet forskellige modeller og strategier for bekæmpelse af kartoffelbladplet, for at optimere fungicidanvendelse. Modellerne og strategiernes effektivitet afhænger af, at der er effektive aktivstoffer eller fungicider til rådighed. Der findes en lang række fungicider til anvendelse i kartofler, men det er kun tre specialprodukter Amistar (azoxystrobin), Signum (boscalid + pyraclostrobin) og Revus Top (difenocanozol + mandipropamid), der har specifik virkning mod kartoffelbladplet. Signum WG er i Danmark et af de mest brugte og bedste fungicider til bekæmpelse af kartoffelbladplet. Signum WG består af to aktivstoffer, pyraclostrobin (strobiluriner) og boscalid (SDHI). De sidste 3-5 år er der i Europa og Danmark set en øget forekomst af Alternaria-typer, der er resistente over for aktivstoffet azoxystrobin (strobilurin) i Amistar (Edin et al., 2019, Nielsen B & Justesen AF, 2018, Landschoot et al., 2017, Leiminger & Hausladen, 2014).

Selvom der er påvist resistens mod strobiluriner i Danmark og andre Europæiske lande, har Signum virket meget tilfredsstillende, indtil der blev fundet resistens overfor SDHI (boscalid). Fra USA (Miles et al., 2014; Miles et al., 2013; Fairchild et al., 2013), Sverige (Edin et al, 2019), Tyskland (Metz & Hausladen, 2017) og Belgien (Landschoot et al., 2017) er beskrevet en hurtig udvikling af resistens mod boscalid i Alternaria i kartofler dyrket i områder med favorable klimaforhold. Lavere følsomhed i Alternaria over for boscalid/SDHI er forårsaget af mutationer i sdh-genkoplekset, som koder for subunits i enzymet succinatdehyrogenase(Malik et al, 2013, 2014).

Desværre, er der ingen information om resistens overfor boscalid i danske isolater af Alternaria arter. Lige nu udtrykker mange kartoffelrådgivere, at de ser mindre effekt af Signum, og vi mistænker, at det kan skyldes begyndende udbredelse af boscalid-resistente isolater af Alternaria solani. Derfor, er der et stort behov for at undersøge udbredelsen af boscalid-resistens i danske Alternaria-isolater. I projektet, vil der blive foretaget intensiv indsamling af blade med kartoffelbladplet og der vil blive testet for udbredelsen af fungicidresistens. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og SEGES.

Projektet formål er følgende:

  • Udvikle en protokol for detektion af resistens overfor boscalid i danske isolater af Alternaria spp
  • Screene danske A. solani og A. alternata isolater for boscalid resistens.

Forventede leverancer

  • Protokol for molekylær detektion af boscalid-resistens
  • Planteavlsorientering om boscalidresistens i Danmark
  • Indlæg på kartoffelworkshop for rådgivere i kartoffeldyrkning om fungicidresistens overfor kartoffelbladplet

Projektets resultater vil blive formidlet via rapport til KAF, AU Flakkebjergs hjemmeside, Oversigt over Landsforsøgene, Kartoffelworkshop, december 2020 og indlæg på avlermøder mv., vinter 2020-2021

Resultaterne forventes at foreligge senest 31. december 2020.