Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel, del II

Projektet baggrund og formål 

Kartoffelskimmel er den mest udbredte sygdom i kartofler, og kan ubehandlet betyde meget store udbyttetab. Dette er kendt fra bl.a. økologisk dyrkning, og derfor sprøjtes der i konventionel produktion rutinemæssig mod skimmel mange gange. Dette medfører et højt behandlingsindeks, øget risiko for resistensudvikling hos skimmelen samt giver kartofler et dårligt politisk og samfundsmæssigt ry som en mindre ”bæredygtig” produktion. Der er derfor behov for at se på alternative måder til at tackle skimmelen. I KAF projektet ”Alternative plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af kartoffelskimmel” afprøvedes i 2019 11 forskellige alternative midler mod kartoffelskimmel. Forsøget er gentaget i 2020 i KAF projektet ”IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel”. Med baggrund i erfaringerne fra dette forsøg synes der gode muligheder for at øge dyrkningssikkerheden af økologiske kartofler, men også at erstatte nogle af kemisprøjtningerne med alternative midler i traditionel konventionel produktion. Ikke mindst i perioder med stabilt vejr, hvor risikoen for smittespredning er mindre. Målet med en sådan strategi vil være at reducere behandlingsindekset. Desuden vil skift mellem midler med forskellig virkemekanisme bevirke, at risikoen for at kartoffelskimmelen udvikler resistens overfor midlerne bliver reduceret betydeligt. Kombineres disse tiltag med sorter med lav modtagelighed for kartoffelskimmel øges mulighederne for at holde sygdommen i ave med et lavt input af hjælpestoffer endnu mere. 

Formålet med projektet er at udføre to forsøg i 2021: Dels ét med kombinationer af kemiske og alternative midler (på baggrund af erfaringer fra tidligere forsøg), dels ét forsøg med kombinationer af alternative midler og sorter med lav modtagelighed for kartoffelskimmel. Herved demonstreres mulighederne for et kraftigt reduceret behandlingsindeks samtidig med at risiko for skimmelen udvikler resistens overfor de nuværende midler eller på anden måde tilpasser sig sorternes modstandsdygtighed reduceres betydeligt. 

Projektets leverancer

  • Afprøvning og demonstration af strategier til bekæmpelse af kartoffelskimmel med reduceret fungicidinput og følgelig lavere behandlingsindeks og risiko for resistensudvikling.
  • Afprøvning og demonstration af kombinationer af sorter med lav modtagelighed (eksempelvis No-Fy) og strategier med alternative midler til bekæmpelse af kartoffelskimmel med meget lavt eller ingen behandlingsindeks samt nedsat risiko for at skimmelen tilpasser sig sorternes modstandsdygtighed.
  • Projektets resultater vil blive formidlet via rapport til KAF samt på AU Flakkebjergs hjemmeside. Derudover vil resultater blive præsenteret ved åbent-hus arrangementer i marken og på opfordring ved årets kartoffelworkshop.