Aarhus Universitets segl

IPM bekæmpelse af Kartoffelskimmel IV

I projektet ”IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel IIV” vil vi fortsætte undersøgelserne af effekten
af nye alternativer midler - alene og i kombination med traditionelle fungicider i parcelforsøg.
Disse undersøgelser er aktualiseret yderligere, fordi der i forsøg ved Arnborg er ”set
vigende effekt, hvor der forsøgsmæssigt er behandlet ugentligt med Revus (mandipropamid)
igennem hele sæsonen”. SEGES har anbefalet ikke at anvende Revus i praktisk avl resten af
sæsonen. Revus er et af de mest vigtige forebyggende midler sammen med Ranman i Danmark.
Hvis Revus ikke kan anvendes fremover på grund af udviklet fungicidresistens, skal
der findes alternativer. En mulighed er at kombinere nye alternative midler med traditionelle
fungicider.


Ved ”alternative midler” forstås i denne sammenhæng biologiske midler af naturlig oprindelse,
basisstoffer og biostimulanter. Vores eksisterende beslutningsstøttesystem (BlightManager)
vil blive tilpasset til at kunne inkludere de alternative midler i kombination med mere
resistente sorter. Målet er at opnå en besparelse i pesticidforbruget på 50% i forhold til ca.
ugentlige behandlinger, som er standard for de fleste avlere i dag. Målet skal opnås ved at
der anvendes mere resistente sorter og ved at Blightmanager udpeger hvornår der er behov
for start af behandling, optimale tidspunkter for efterfølgende behandlinger, under hvilke betingelser
man kan anvende de alternative midler enten som erstatning for traditionelle midler
eller i kombination med evt. reduceret dosis af traditionelle midler. Forsøget i 2022 er ikke afsluttet,
med der ses en god effekt af kombinationen af alternative midler og Ranman Top.
Projektet for 2023 vil være opdelt i to dele: I første del tilpasses vores eksisterende beslutningsstøttesystem
til anvendelse af nye alternative midler. I den anden del testes nye alternative
midler alene og i kombination med traditionelle kemikalier i parcelforsøg ved AU, Flakkebjerg
med brug af den tilpassede BlightManager model fra del 1. Valg af midler og "timing"
sker med vejrbaserede modeller i BlightManager. Projektet er som nævnt integreret med et
igangværende EU projekt (2021-2023), Ecosol. I Ecosol testes nye biologiske midler, bl.a. fra
Chr. Hansen, i laboratoriet og i væksthus for virkemåde og effektivitet. Nærværende projekt
høster så at sige de bedste ideer og nye midler identificeret i Ecosol og tester dem under
markforhold. Resultaterne vil også være relevante for produktion af økologiske kartofler.