Aarhus Universitets segl

Forståelse af artsammensætning af Alternaria, der forårsager kartoffelbladplet

Projektperiode: 1. januar 2023 – 31. december 2023

Om projektet

Kartoffelbladplet er en alvorlig sygdom i kartoffelavl. Selvom arten Alternaria solani er den mest kendte årsag til kartoffelbladplet, er andre Alternaria arter også blevet identificeret i forbindelse med sygdommen. Viden om artssammensætningen blandt Alternaria, der forårsager sygdommen er vigtig for både at kunne udvikle effektiv diagnosticering og bærdygtig bekæmpelse af kartoffelbladplet.

Projektets formål er at (1) undersøge artsdiversiteten i Alternaria-populationen, der forårsager kartoffelbladplet I Danmark for at forbedre og validere en metode til diagnosticering af kartoffelbladplet i Danmark. Projektet består af to arbejdspakker (AP). I AP1 isoleres og karakteriseres isolater fra kartoffelbladpletsymptomer vha. Morfologiske metoder. AP2 vil ektrastere DNA fra rendyrkeret isolater fra AP1 og gøre DNA-sekventering af tre markørgener, der kan skelne Alternaria arter. Resultaterme projektet vil bidrage til viden om hvilke Alterneria arter, der foråsager kartoffelbladplet i Danmark og dermed forbedre PCR-baseret diagnosering af kartoffebladpet. Overordnet set vil projektet bidrage til en bæredytigt bekæmpelse af kartoffelbladplet I dansk kartoffelproduktion. Resultaterne fra projektet vil blive formidlet via projektets hjemmeside, til kartoffelrådgivere og landmænd på kartoffelworkshops og møder (f.eks. Kartoffelworkshop i december 2023). Projektets resultater vil også blive formidlet via den endelige rapport til KAF.

Formidling af resultater

Resultaterne fra projektet vil blive formidlet i slutningen af December, 2023 via projektets hjemmeside (denne side), til kartoffelrådgivere og landmænd på kartoffelworkshops og møder (f.eks. Kartoffelworkshop i december 2023). Projektets resultater vil også blive formidlet via den endelige rapport til KAF. Projektets resultater i form af markører stilles gratis til rådighed for kartoffelerhvervet.Den forbedrede PCR-baserede diagnosticering af kartoffebladpet vil også blive tilbudt som er service til erhvervet.

Alternaria arter, der forårsager kartoffelbladplet i Danmark består primært af Alternaria solani

Alternaria causing early blight in Denmark is comprised primarily of Alternaria solani