Aarhus Universitets segl

Har potato early dying (PED) en betydning for udbyttet af kartofler i Danmark?

Projektleder: Sabine Ravnskov
Bevillingsgiver: Kartoffelafgiftsfonden 2023
Projektperiode: 1. marts - 31. december 2023

Projektets formål og mål

Projektets formål er at undersøge om ”potato early dying” (PED) har en betydning for udbyttet i danske kartoffelmarker og hvis, om udbredelsen af PED kan relateres til dyrkningspraksis. Projektet vil undersøge i alt 50 kartoffelmarker fordelt i fem områder i Danmark for forekomst af tidlig nedvisning/PED symptomer og relatere det til udbytte samt til dyrkningspraksis. De landmænd, der lægger mark til undersøgelserne, vil blive bedt om at besvare  et spørgeskema, hvor de bliver spurgt til udbytte og nøgleelementer i dyrkningspraksis, der kan have betydning for udvikling af PED. Resultaterne fra markundersøgelserne vil sammen med svar fra spørgeskemaundersøgelse blandt de kartoffelproducenter, der dyrker markerne blive indsat i en model, så sygdomsvurderinger kan blive relateret til udbytte og dyrkningspraksis. Projektet vil således kunne afklare, om der er en sammenhæng mellem tidlig nedvisning/PED og udbytte samt om tidlig nedvisning/PED symptomer kan relateres til dyrkningspraksis. Landmanden vil bl.a. vil blive spurgt om følgende: 1. Udbytte 2. Kartoffelsort, 3. Så- og høsttidspunkt, 4. Sædskifte, 5.Vanding, og 6. gødskning. Spørgeskemaet skal kunne besvares på maximalt 15 minutter. Svarene samles og sættes ind i en model, der kan anvendes til at teste for mulige statiske sammenhænge mellem den registrerede forekomst af tidlig nedvisning/PED og udbytte samt dyrkningspraksis. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive sammenfattet og formidlet til kartoffelerhvervet i Danmark via ”Kartoffelworkshoppen” eller ”Danske Kartofler”, for at sikre at projektets resultater, når ud til flest mulige i kartoffelerhvervet.

På kort sigt vil projektet afklare om tidlig nedvisning/PED har betydning for udbyttet af kartofler under danske forhold samt om dansk dyrkningspraksis i kartofler har betydning for forekomst af PED. Hvis PED forringer udbyttet af kartofler, vil projektet på længere sigt give en indikation af, hvordan dyrkningspraksis bør ændres for at forebygge det.