Aarhus Universitets segl

IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel

Baggrund

I KAF projektet "Alternative plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af kartoffelskimmel" afprøvedes i 2019 11 forskellige alternative midler mod kartoffelskimmel. Midlerne bestod af godkendte biologiske bekæmpelsesmidler, basisstoffer og biostimulanter. Sideløbende udførte AU Flakkebjerg i 2019 registreringsforsøg i Danmark og Sverige af det biologiske bekæmpelsesmiddel AgriCHOS, der er baseret på chitosan. Resultaterne viste, at ved lave angrebsgrader kunne flere stoffer reducere og forsinke kartoffelskimmelen. Det galt især AgriCHOS, fosfatgødningen Resistim samt ChiProPlant (formuleret basisstof). Ved kraftige angreb i august kunne ingen af midlerne dog måle sig med de kemiske løsninger, der blev afprøvet i omkringliggende forsøg. Der er behov for at gentage dette forsøg, og supplere med yderligere nogle alternative midler. Med baggrund i erfaringerne fra dette forsøg synes der også gode muligheder for at erstatte nogle af kemisprøjtningerne med alternative midler i traditionel konventionel produktion. Ikke mindst i perioder med stabilt vejr, hvor risikoen for smittespredning er mindre. Målet med en sådan strategi vil være at reducere behandlingsindekset. Desuden vil skift mellem midler med forskellig virkemekanisme bevirke, at risikoen for at kartoffelskimmelen udvikler resistens overfor midlerne bliver reduceret.

Formål

Formålet med projektet er således dels at gentage et udvidet forsøg med afprøvning af alternative midler, dels at demonstrere mulighederne for at kombinere alternative og kemiske midler.

Projektets leverancer

  • Undersøgelse af relevante alternative plantebeskyttelsesmidlers effekt over for kartoffelskimmel
  • Rangering af ovenstående samt kartoflernes tålsomhed
  • Afprøvning og demonstration af strategier til bekæmpelse af kartoffelskimmel med reduceret fungicidinput og følgelig lavere behandlingsindeks.
  • Projektets resultater vil blive formidlet via rapport til KAF samt på AU Flakkebjergs hjemmeside.
  • Derudover vil resultater blive præsenteret ved åbent-hus arrangementer i marken og på opfordring ved årets kartoffelworkshop.