Aarhus Universitets segl

Temadag: Blomsterstriber 2023

Temadag: Blomsterstriber. Foto: Ulla Andersen

Temadag: Tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger til landbrugsmæssige formål til temadag på Aarhus Universitet (AU), Flakkebjerg afholdt den 1. februar 2023.

Med afsæt i projektet ”Afgrødetilpassede blomsterstriber for IPM og bestøvere” ønsker vi at drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse materiale til frøblandinger til understøttelse af biodiversitetstiltag i dyrkningsfladen.

På temadagen vil der være oplæg fra interessenter fra Landbrugsstyrelsen, forskning og virksomheder, som producerer frø til og udbyder frøblandinger.