Aarhus Universitets segl

Frøforskning.dk

Denne portal indeholder aktuelt nyt fra frøavlsforsøgene inden for mark- og havefrø ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg, herunder artikler, foreløbige resultater, engelsk-sprogede publikationer samt præsentationer fra tidligere arrangementer.

Frøforskning.dk indeholder specialiseret viden i form af ”Foreløbig opgørelse af frøavlsforsøg, Markfrø”, Aarhus Universitet. Hvis du ønsker at få adgang til denne information, bedes du logge dig ind med brugernavn og password.

Portalen er udviklet af Svend Tveden-Nyborg, som led i hans ph.d.-projekt med titlen ”Scientific knowledge dissemination and learning in the Danish seed community” ved Aarhus Universitet. Efterfølgende er portalen overført til Aarhus Universitets domæne, hvor dens vedligeholdelse varetages af Institut for Agroøkologi.

Arbejdet med oprettelse og overførsel af portalen er støttet fra Regionsrådet Region Sjælland via projektet ”Styrkelse af den danske frøklynge”.