Aarhus Universitets segl

Foreløbige opgørelser

Dette er en oversigt over rapporter og foreløbige opgørelser fra AU Flakkebjerg. Til forskel fra publikationer, der er baserede på bearbejdede og validerede data, viser de foreløbige opgørelser årets resultater fra igangværende forsøg. Alle forsøg gennemføres i tre på hinanden følgende år for på den måde at tage højde for forskelle i dyrkningssæsonen (temperatur, nedbør etc.), og når forsøgene afsluttes laves en grundig statistisk bearbejdning af data med det formål at forudsige, hvilken effekt forsøgets resultater vil få fremadrettet. Man bør derfor behandle de formidlede data varsomt, idet nogle af dem endnu ikke er blevet valideret fuldt ud. Er man i tvivl om forståelsen, bør man henvende sig til nærmeste frøavlskonsulent eller planteavlsrådgiver for nærmere rådføring.

Der kræves login for at se de foreløbige opgørelser. Har du glemt dit login eller er du ny bruger, så kontakt sekretæren for Frøforskning.dk.