Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø sommer 2015

Temadag: Markfrø sommer 2015 afholdes den 1. juni 2015 på Aarhus Universitet Flakkebjerg, hvor frøfirma-konsulenter, konsulenter i de landøkonomiske foreninger og andre med interesse for markfrøavl indbydes til besigtigelse af frøforsøg 2015.

Se programmet.

Tilmelding.

Deadline for tilmelding er 28. maj 2015.