Aarhus Universitets segl

Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Fonden for økologisk Landbrug 2020

Projektets formål og mål

I frarens fra økologisk hvidkløverfrøproduktion er der fundet snyltehvepsekokoner fra parasitering af et skadedyr. Kokonerne kan frasorteres, oprenses og efterfølgende udsættes i næste års frømark. Dødeligheden af snyltehvepselarverne er dog 97%. Årsagen til den høje dødelighed er kun delvis klarlagt, men tilsyneladende dør et stort antal under høstprocessen og nedtørring af frø. Observationer tyder på, at en insektpatogensvamp angriber larven og er dermed medvirkende til den høje dødelighed. Dette ønskes undersøgt i nærværende projekt. Samtidig ønskes et bedre kendskab til parasiteringsgraden af skadegøreren.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater af forsøgene i 2020 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Resultater

Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø. Projekt år 1, 2020