Aarhus Universitets segl

Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø 2021

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Fonden for økologisk Landbrug 2021

Projektets formål og mål

I frarens fra økologisk hvidkløverfrøproduktion er der fundet snyltehvepsekokoner fra parasitering af et skadedyr. Kokonerne kan frasorteres, oprenses og efterfølgende udsættes i næste års frømark. Dødeligheden af snyltehvepselarverne er dog 97%. Årsagen til den høje dødelighed er kun delvis klarlagt, men tilsyneladende dør et stort antal under høstprocessen og nedtørringen af frø. Observationer tyder på, at en insektpatogensvamp angriber larven og dermed er medvirkende til den høje dødelighed. Dette ønskes undersøgt i nærværende projekt. Samtidig ønskes et bedre kendskab til parasiteringsgraden af skadegøreren.

Snyltehvepsekokoner oprenses og undersøges for tilstedeværelse af svampe i snyltehvepselarver. Undersøgelserne gentages hvert år i projektperioden på indsamlede kokoner fra marker i forskellige hvidkløver frøområder. Herved klarlægges årsvariationer og mulige forskelle mellem landsdelene. Der udsættes snyltehvepse i førsteårs hvidkløverfrømarker og sammenlignes med marker uden udsætning. Udsætningerne har til formål at skabe et større kendskab til effekten af snyltehvepsen mod skadevolderen. Snyltehvepsen synes ikke at kunne ernære sig af nektar og pollen fra hvidkløverfrøafgrøden. Det ønskes derfor undersøgt om effekten af snyltehvepsen kan optimeres ved at inkorporere pollen og nektar ressourcer i eller omkring hvidkløverfrømarken.

Projektets effekter er, at der genereres viden om hvorvidt den entomophathogene svamp er årsag til den høje dødelighed blandt snyltehvepselarverne og om der er forskelle i udbredelsen af svampen på landsplan. At skabe større vished om effekten, målt som parasiteringsgrad, af snyltehvepsen overfor hvidkløverfrøskadegøreren. At kunne svare på om beplantning af insektnyttige planter vil kunne øge effekten af snyltehvepsen.    

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater af forsøgene i 2021 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2022.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Resultater

Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø. Projekt år 2, 2021