Aarhus Universitets segl

Effekt af nyttedyr i 2. års hvidkløver til frø

Projektleder: Henrik Bak Topbjerg
Bevillingsgiver: Fonden for økologisk Landbrug 2022

Projektets formål og mål

Projektet er et tillæg til det igangværende FØL projekt ”Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø”. Frøfirmaerne er i 2021 begyndt at oprense og udsætte snyltehvepse mod kløverhovedgnaveren. Snyltehvepsen dræber først snudebillelarven efter larvestadiet, og effekten af udsætningen ses derfor først i det efterfølgende år. Vi har det særlige tilfælde, at én af de økologiske avlere med en meget høj forekomst af snyltehvepse er villig til at videreføre et areal til 2. års hvidkløverfrøhøst. Tillægs-projektet vil måle effekten af udsætningen af snyltehvepse i 2021 i samme hvidkløverfrømark i 2022.

Aktiviteter
Følge udviklingen af populationen af kløverhovedgnavere i 2. års hvidkløverfrø efter at der er udsat snyltehvepse mod skadedyret i hvidkløvermarken året inden. Moniteringen vil ske hos en avler beliggende i et område der er hårdt plaget af skadedyr. Moniteringen sker ved udsætning af klækkefælder og hjemtagning af blomsterhoveder til opgørelse af klækkefrekvensen.

Effekter
Undersøge om anvendelsen af parasitoider i økologisk hvidkløverfrøavl har en gavnlig effekt på mængden af skadegører med fokus på kløverhovedegnaveren.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2022 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2023.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Klik her for at se resultater fra projektet