Aarhus Universitets segl

Boghvedes egnethed og kvalitet til økologisk fødevareproduktion 2023

Projektleder: Johannes Ravn Jørgensen
Bevillingsgiver: Fonden for økologisk Landbrug 2023

Projektets formål og mål

Formålet er at undersøge kvaliteten af forskellige boghvedesorters frøfraktioner, dyrket under danske forhold. Denne viden vil give et grundlag for kommende boghvedeproducenter og fødevareindustrier der ønsker produktion af danske boghvedeprodukter med forskellige kvalitetsegenskaber.

Aktiviteter

 • AP1 Screening af boghvedesorters egnethed til dyrkning
  • Formål: At screene europæiske sorters egnethed til dyrkning under økologiske forhold og egenskaber af betydning for produktion af økologisk højkvalitets boghvede til fødevareproduktion.
  • Output: Identifikation af egnede sorter til dyrkning under danske forhold og anbefalet dyrkningsstrategi i forhold til at kunne producere boghvede af optimal kvalitet.
    
 • AP2. Kvalitet af boghvedesorters fraktioner
  • Formål: At undersøge kvaliteten af forskellige fraktioner af boghvede sorter efter fraktionering i forskellige partikelstørrelser for således at kortlægge hvilke fraktioner som har den mest optimale kvalitet til forskellige formål.
  • Output: Overblik over hvilke partikelstørrelser af forskellige boghvede sorter, som har den mest optimale kvalitet.
    
 • AP3. Projektledelse og formidling
  • Formål: At styre og koordinere projektet samt at formidle resultaterne.
  • Output: Overblik over lokalt produceret økologisk boghvedes potentiale i produktionen af plantebaserede fødevarer. Herunder DCA-rapport, artikler, markvandring mm.

Effekter

Sammenlignet med kornafgrøderne har boghvede et relativt lille krav til tilførsel af næringsstoffer. En økologisk produktion af boghvede vil sammenlignet med vårkorn reducere drivhusgasudledning til atmosfære og reducere N-udvaskningen. Endvidere vil boghvede bidrage med større diversitet blandt de dyrkede afgrøder og øget diversitet i sædskiftet.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Formidling af resultater fra projektet vil komme løbende i løbet af 2023 i form folder, rapport og artikler vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk fra januar-februar 2024.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.