Aarhus Universitets segl

Resistens mod den alvorlige svampesygdom sortrust i økologisk dansk hvede

Projektleder: Chris K. Sørensen, chris.sorensen@agro.au.dk 
Bevillingsgiver: Fonden for økologisk Landbrug 2023
Projektpartnere: AU-AGRO og Agrologica
Projektperiode: 1. januar 2023 – 31 december 2024

Projektets formål

Den potentielt altødelæggende svampesygdom sortrust er på vej tilbage som en alvorlig sygdom i den europæiske hvedeproduktion. De økologiske landmænd kan kun beskytte sig mod alvorlige udbyttetab ved at dyrke resistente hvedesorter, i modsætning til konventionelle landmænd der også har fungicider til rådighed. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge resistensgrundlaget i dansk forædlingsmateriale målrettet økologisk hvedeproduktion samt at finde nye kilder til genetisk resistens som er virksomme over for de smitteracer, der for tiden udgør den største trussel mod den europæiske hvedeproduktion.

Projektets aktiviteter er organiseret i tre arbejdspakker

  1. At undersøge resistensgrundlaget mod sortrust i den danske planteforædlingsvirksomhed Agrologicas hvedeforædlingsprogram. Alle forældreplanter, sorter og vigtige forædlingslinjer undersøges for resistens mod de vigtigste smitteracer af sortrust som for tiden udgør en alvorlig trussel mod Europas hvedeproduktion.
  2. Finde nye kilder til sortrustresistens i verdens genbanker. Vi vil hjemtage cirka 400 linjer af de hvedetyper i hvilke man tidligere har fundet sortrustresistens, og teste dem mod et bredt udvalg af vigtige smitteracer (disse aktiviteter vil primært finde sted i projektets andet år).
  3. Analysere de resistente genotyper vi finder i arbejdspakke 1 og 2 med genetiske markører for kendte resistensgener. Dermed kan vi sige om resistensen skyldes kendte eller nye gener der er potentiale i at arbejde videre med og bruge i hvedeforædlingen i fremtiden.

Vi forventer at projektet vil give os essentiel information omkring behovet for at forbedre resistensgrundlaget mod sortrust i dansk produceret økologisk hvede. Vores resultater vil give Agrologica og andre forædlingsvirksomheder et bedre informationsgrundlag til at inddrage og anvende sortrustresistens i deres forædlingsprogrammer. Projektet ventes således at få den effekt, at økologisk landbrug i fremtiden vil være bedre sikret imod sygdommen sortrust, og dermed vil projektet være med til et sikre en konkurrencedygtig og rentabel produktion af økologiske plantebaserede fødevarer i fremtiden.

Offentliggørelse af resultater

Resultaterne fra projektets første år vil være tilgængelige her på siden i starten af 2024, samt på det globale rustcenters hjemmeside: www.wheatrust.org og Agrologicas hjemmeside: www.agrologica.dk.  Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle interessenter.