Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder

Projektets baggrund - hvorfor er der behov for handling

Danmark er blandt verdens førende havefrøproducenter, især indenfor spinatfrø. For at kunne fastholde og udbygge denne position er der behov for effektive bekæmpelsesmidler. Asulox, der er et meget vigtigt herbicid i spinatavlen til bekæmpelse af især korsblomstret ukrudt, kamille og pileurter, er efter en lang årrække med dispensationer til brug, nu helt ude af det europæiske marked i nogle år indtil det måske genansøges som nyt aktivstof. Behovet for at finde alternativer til Asulox og supplement til de nuværende herbicidmuligheder i spinat er derfor større de kommende år end nogensinde før. Også indenfor andre produktioner, som f.eks. korsblomstrede havefrøafgrøder står Danmark stærkt, men udbuddet af herbicider er meget lille, og bør forbedres. Flere af de helt små produktioner står med gode muligheder for at udvides, men der mangler herbicidløsninger for at kunne tiltrække avlere og for at kunne øge produktionen.   

Projektets formål og forventningerne til effekten af projektets indsats

Projektet formål er at øge udbuddet af herbicider til havefrøafgrøder, især til spinat og korsblomstrede afgrøder. Effekten vil være renere frø, bedre økonomi for avlerne, bedre muligheder for ekspansion indenfor de helt små afgrøder, samt ikke mindst en mindre sårbarhed når der opstår ændringer i godkendelser eller politisk styrede beslutninger, der påvirker herbicidanvendelsen.  

Projektets indhold - projektaktiviteter og forventede resultater - hvordan skal effekterne skabes

I 2012 er der ved AU Flakkebjerg udført herbicidscreeningsforsøg i spinat, pak choi samt 8 forskellige mindre afgrøder (timian, purløg, kruspersille, vårsalat, morgenfrue, radise, skorzonerrod og havrerod). I spinaten er der i modsætning til en tilsvarende screening i 2009, denne gang vist sig forholdsvis mange interessante muligheder, der bør efterprøves. Blandt andet kan tankblandinger med lave doser Venzar Flowable, der ventes markedsført til bederoer, nævnes samt flere interessante blandingspartnere til phenmedipham. Endelig har et helt nyt ukendt aktivstof vist sig selektivt i spinat.

I pak choi’en har der vist sig færre selektive muligheder, men flere tankblandinger har dog vist sig interessante. Især synes lave doser Boxer som bladmiddel at være interessante, men også Venzar kan blive en mulighed. I de små afgrøder er det kun Command og Harmony, der er testet i 2012, men i etableret timian er flere andre herbicider testet. Flere af herbicid – afgrøde kombinationerne har vist sig interessante, og bør efterprøves.

I spinat planlægges to markforsøg udført (ét udstationeret og ét i Flakkebjerg). I korsblomstrede afgrøder planlægges der ét forsøg i pak choi og 1-3 andre arter, samt ét forsøg i en af de små afgrøder. Hovedvægten af aktiviteterne kommer til at ligge i spinat, en mindre del i de korsblomstrede og den mindste i de helt små afgrøder. Hvilke af de små afgrøder, der skal fortsættes i, afhænger af de endelige resultater, samt dialogen med branchen. I det hele taget foregår planlægningen for alle forsøgene og især udarbejdelsen af forsøgsplaner i tæt dialog med avlere, havefrøfirmaerne og rådgiverne.