Aarhus Universitets segl

Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø

Projektleder : Birte Boelt

1.1          Projektets formål og indhold

Projektets formål er at bestemme effekt af vækstreguleringsmidlet Moddus i relation til afgrødens biomasse, kvælstofstatus og skududvikling i alm. rajgræs.

Projektet forventes at generere viden om, i hvor stor udstrækning effekten af Moddus er afhængig af afgrødens biomasse. På sigt skal resultaterne anvendes til at foretage en graduering af dosering af Moddus i relation til afgrødens skudstruktur, biomasse og kvælstofstatus.

1.2       Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer)

Gennemsnitsudbyttet i almindelig rajgræs til frø er ikke steget gennem de seneste 10 år, som tilfældet har været med rødsvingel til frø, hvor gennemsnits frøudbyttet er steget med 300-400 kg frø/ha bl.a. som følge af anvendelse af vækstreguleringsmidlet Moddus. Èn af årsagerne hertil er, at afgrøden kan holdes fri for lejesæd ved blomstring til sikring af en bedre bestøvning. Forsøgsresultater indikerer endvidere, at en afgrøde fri for lejesæd længst muligt frem mod høst har en højere frøvægt.

Der er ikke opnået tilsvarende resultater ved anvendelse af Moddus i alm. rajgræs til frø, og i mange tilfælde er afgrøden allerede gået i leje ved blomstring. Der er gennemført temmelig mange forsøgsaktiviteter vedr. vækstregulering i alm. rajgræs, men resultaterne er vanskelige at tolke.

Igangværende forsøg viser imidlertid, at afgrødens biomasse er afgørende for effekt af Moddus dvs. når midlet udsprøjtes på en afgrøde med mindre biomasse opnås en bedre effekt end ved behandling på en mere bladrig afgrøde. Det har forsøgsarbejdet ikke tidligere været indrettet på.

1.3       Projektets aktiviteter

Forsøget anlægges som markforsøg ved AU-Flakkebjerg med sorten Calibra udlagt i vårbyg.

Vårbyg etableres på 12 cm rækkeafstand med en udsædsmængde på 120 kg/ha. Der tildeles 90 kg N/ha til vårbyg. Udlæg, Calibra, etableres på 12 cm rækkeafstand med en udsædsmængde på 9 kg/ha.

1.3.1       Behandlinger:

Faktor 1, biomasse:

A. Stubhøjde 3-5 cm, ved høst og indgang til vinter

B. Delt kvælstoftildeling forår 50 kg N/ha ved vækststart, suppleret med 80-100 kg N/ha* ved vækststadie BBCH 03-31.

Faktor 2, vækstregulering:

  1. Ubehandlet
  2. 0,4 l/ha BBCH 31-33
  3. 0,8 l/ha BBCH 31-33
  4. 1,2 l/ha BBCH 31-33
  5. 0,8 l/ha BBCH 31-33 + 0,4 l/ha BBCH 49-51
  6. 0,8 l/ha BBCH 31-33 + 0,8 l/ha BBCH 49-51
  7. 0,8 l/ha BBCH 31-33 + 1,2 l/ha BBCH 49-51

Forsøget gennemføres med 4 gentagelser dvs. 64 parceller.

* N-tildeling afstemmes med vækstforhold og afgrødens struktur/udvikling

1.3.2       Registreringer:

Plantebestand efterår og forår

Karakter for lejesæd ved blomstring og forud for høst

Bestemmelse af biomasse forud for vækstregulering.

Blomstringsintensitet

Antal fertile skud (0,5 x 0,5m).

Eventuelt visuel karakter for bundgræs.

1.3.3       Høstprøver:

Frøudbytte.

Frøvægt pr. parcel.

Halm kvælstof- og tørstofudbytte.

1.4       Projektets mål / leverancer

Projektet skal bidrage med oplysninger vedrørende gradueret dosering af vækstreguleringsmidler i forhold til afgrødens kvælstofindhold og biomasse. Disse oplysninger skal danne baggrund for vejledning til de danske frøavlerne.