Aarhus Universitets segl

Placeret kvælstof til græsfrøudlæg

Projektleder : Birte Boelt

1.1       Projektets baggrund og formål

Placeret gødning anvendes i stigende udstrækning til vårbyg, men det er endnu ikke undersøgt i hvilken udstrækning, denne etableringsmetode påvirker græsfrøudlægs etableringsevne. Ofte står græsfrøudlæg svagt umiddelbart efter høst af dæksæden, og forsøgsresultater viser merudbytter for tildeling af 30 kgN/ha ekstra efter høst af dæksæden.

Projektets formål er at undersøge effekten af placeret gødning til en vårbyg dækafgrøde samt at undersøge om placeret gødning til udlæg af rødsvingel påvirker etableringsevnen.

1.2       Projektets aktiviteter 

Ved AU-Flakkebjerg etableres markforsøg med udlæg af to typer af rødsvingel (mark- og plænetype) i vårbyg. Forsøget afsluttes efter første frøavlsår.

Faktor 1: Rødsvingel

a)       A: Marktype

b)       B: Plænetype

Faktor 2: Gødning i udlægsår

  1. Gødning bredspredt
  2. Placeret gødning (50%) til vårbyg
  3. Placeret gødning (100%) til vårbyg
  4. Som led 3 + placeret gødning* til udlæg
  5. Som led 4 + placeret gødning* til udlæg
  6. Gødning bredspredt + 30 kg N/ha efter høst af dæksæden

 

*forventes gennemført ved udsprøjtning af 2 x 15 kg flydende N/ha efter fremspiring.

Efter høst af vårbyg fjernes vårbyghalmen og der gødes efter aktuel dyrkningsvejledning til rødsvingel.

1.2.1       Registreringer:

Plantebestand efterår og forår

Karakter for lejesæd ved blomstring og forud for høst

Antal fertile skud (0,5 x 0,5m).

Eventuelt visuel karakter for bundgræs.

1.2.2       Høstprøver:

Frøudbytte.

Halm tørstofudbytte.

1.3       Projektets mål / leverancer

Projektets formål er

  • at undersøge effekt af placeret gødning til vårbyg på etableringsgraden af rødsvingel udlæg
  • at undersøge effekt af placeret gødning til rødsvingel udlæg