Aarhus Universitets segl

Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler

Projektleder: Birte Boelt

Projektets formål og indhold

Traditionelt er vækstregulering i frøgræs blevet udført med Cycocel eller produkter indeholdende aktivstoffet trinexapac-ethyl (Moddus M./Start, Trimaxx, Cuadro). Medax Top er et forholdsvis nyt vækstreguleringsmiddel, og erfaringerne med anvendelse i frøgræs er begrænsede, og Medax Max er et andet nyt vækstreguleringsmiddel, som netop er blevet godkendt. Sidstnævnte to midler indeholder andre aktivstoffer (mepiquat-clorid og prohexadion-calcium), og det er aktuelt at undersøge deres effekt til sammenligning med effekten af de kendte trinexapac produkter.

Projektets formål er at gennemføre markforsøg ved AU-Flakkebjerg til undersøgelse af disse nye midlers effekt i rødsvingel og alm. rajgræs til frø.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) gav i december 2016 tilsagn til projektet VINDERFRØ2025. ”Højere frøudbytter – bedre effekt af vækstreguleringsmidler” er titlen på den største arbejdspakke i projektet, hvor en række detailundersøgelser vedr. afgrødens udviklingstrin og klima omkring behandlingstidspunktet skal gennemføres. Til disse undersøgelser er planlagt at anvende Moddus, som AU indtil nu har størst erfaring med. Imidlertid viser et screeningsforsøg fra vækståret 2016 i både rødsvingel og alm rajgræs samt fra praksis, at de to Medax-midler kan have en anden effektprofil. Derfor ønsker vi at afprøve disse midler under markforhold til sammenligning med effekten af Moddus.

Formål: At undersøge effekt af Medax Top (mepiquat-clorid og prohexadion-calcium) og Medax Max (prohexadion-calcium og trinexapac-ethyl) til sammenligning med Moddus S og Moddus M i rødsvingel og alm. rajgræs til frø. Overordnet er formålet at opnå bedst mulig effekt af de tilgængelige vækstreguleringsmidler enten alene eller i kombination.

Projektets aktiviteter

I markforsøg ved AU-Flakkebjerg etableres rødsvingel og alm. rajgræs i vårbyg.

I frøavlsåret foretages detaljerede registreringer af afgrødens plantetæthed efterår og forår, udviklingstrin ved behandling, lejesæd ved blomstring og herefter med en uges interval indtil høst, frø- og halmudbytte.

Endvidere registreres de klimatiske forhold omkring sprøjtetidspunktet.

Publicering

: Resultater fra forsøgene publiceres i nationale frøavlstidsskrifter, www.Frøforskning.dk og projektet er beskrevet på instituttets hjemmeside agro.au.dk/forskning/projekter/froeafgiftsfonden/

 

Projektets mål / leverancer

  • Markforsøg til fremvisning for konsulenter og frøavlere.
  • Foreløbige resultater til præsentation ved vintermøder for konsulenter og ved foredrag i firmaer og foreninger.
  • Resultater fra markforsøg, som kan danne grundlag for rådgivningen inden for frøavl.