Aarhus Universitets segl

Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler

Projektleder: Birte Boelt

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at undersøge nye vækstreguleringsmidlers effekt i rødsvingel og alm. rajgræs til frø, samt at kombinere disse med kendte produkter til en optimal vækstreguleringsstrategi.

Traditionelt er vækstregulering i frøgræs blevet udført med Cycocel eller produkter indeholdende aktivstoffet trinexapac-ethyl (Moddus M./Start, Trimaxx, Cuadro). Medax Top er et forholdsvis nyt vækstreguleringsmiddel, og erfaringerne med anvendelse i frøgræs er begrænsede, og Medax Max er et andet nyt vækstreguleringsmiddel, som netop er blevet godkendt. Sidstnævnte to midler indeholder andre aktivstoffer (mepiquat-clorid og prohexadion-calcium), og det er aktuelt at undersøge deres effekt til sammenligning med effekten af de kendte trinexapac produkter.

Projektet vil bidrage til at opretholde og styrke dansk frøavls konkurrenceevne både hvad angår produktionsomkostninger og kvalitet inden for mark- og havefrø.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GDUP) gav i december 2016 tilsagn til projektet VINDERFRØ2025. ”Højere frøudbytter – bedre effekt af vækstreguleringsmidler” er titlen på den største arbejdspakke i projektet, hvor en række detailundersøgelser vedr. afgrødens udviklingstrin og klima omkring behandlingstidspunktet skal gennemføres. Til disse undersøgelser er planlagt at anvende Moddus, som AU indtil nu har størst erfaring med. Imidlertid viser et screeningsforsøg fra vækståret 2016 i både rødsvingel og alm rajgræs samt fra praksis, at de to Medax-midler kan have en anden effektprofil. Derfor ønsker vi at afprøve disse midler under markforhold til sammenligning med effekten af Moddus.

Formål: At undersøge effekt af Medax Top (mepiquat-clorid og prohexadion-calcium) og Medax Max (prohexadion-calcium og trinexapac-ethyl) til sammenligning med Moddus S og Moddus M i rødsvingel og alm. rajgræs til frø. Overordnet er formålet at opnå bedst mulig effekt af de tilgængelige vækstreguleringsmidler enten alene eller i kombination .

Kort status for igangværende projekt: Der er i vækstsæson 2017/18 gennemført forsøg i rødsvingel og alm. rajgræs efter planer vist i pkt. 2.2. Planerne er udarbejdet i samarbejde med de agro-kemiske virksomheder, som markedsfører disse produkter – efter en fælles møde i foråret 2018 på AU-Flakkebjerg. Begge forsøg er høstet, men frøet er endnu ikke renset op. Der er endvidere anlagt to nye forsøgsarealer til brug i 2019.

Projektets aktiviteter

Der gennemføres markforsøg ved AU-Flakkebjerg efter nedenstående planer.

Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler, rødsvingel

Maxima etableres på 24 cm rækkeafstand (forskudt for kornrækken) med en udsædsmængde på 6 kg/ha.

Registreringer frøavlsår:

 • Plantebestand efterår og forår.
 • Karakter for lejesæd ved behandling og efterfølgende med 1-2 ugers interval, inkl. ved blomstring og forud for høst.
 • Blomstringsintensitet.
 • Visuel karakter for antal fertile skud.
 • Eventuelt visuel karakter for bundgræs.

Høstprøver:

 • Frøudbytte.
 • Frøvægt pr. parcel.
 • Halm tørstofudbytte (pr. parcel).

Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler, rajgræs

Esquire etableres på 24 cm rækkeafstand (forskudt for kornrækken) med en udsædsmængde på 6 kg/ha.

Registreringer frøavlsår:

 • Plantebestand efterår og forår.
 • Karakter for lejesæd ved behandling og efterfølgende med 1-2 ugers interval, inkl. ved blomstring og forud for høst.
 • Blomstringsintensitet.
 • Visuel karakter for antal fertile skud.
 • Eventuelt visuel karakter for bundgræs.

Høstprøver:

 • Frøudbytte.
 • Frøvægt pr. parcel.
 • Halm tørstofudbytte (pr. parcel).

Projektets mål / leverancer

Projektet vil levere

 • Markforsøg til fremvisning for konsulenter og frøavlere.
 • Foreløbige resultater til præsentation ved vintermøder for konsulenter og ved foredrag i firmaer og foreninger.
 • Resultater fra markforsøg, som kan danne grundlag for rådgivningen inden for frøavl.