Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alternativer til Reglone til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Projektets formål er via markforsøg at afprøve produkter og stoffer til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder som erstatning for diquat (Reglone mfl.). Projektets mål er at opnå viden om nedvisningsmidlers effektivitet samt påvirkning af udbytte og frøkvalitet med henblik på senere godkendelse af et middel til erstatning for diquat. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem SEGES og AU Flakkebjerg, hvor SEGES' forsøgsvolumen i landsforsøgene og muligheden for mere specialiserede undersøgelser i Flakkebjerg vil generere et solidt erfaringsgrundlag for på sigt at kunne anvise alternativer til Reglone.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater vil blive offentliggjort og formidlet via forskellige møder med branchen. Resultater fra forsøg i SEGES-regi kommer med i ”Oversigten over landsforsøg 2020”. Resultaterne vil ligeledes blive formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter på landmandsmøder og på plantekongressen 2021. Der vil blive faglige artikler i relevante faglige tidsskrifter og på SEGES' og AU Flakkebjergs respektive hjemmesider.

Det planlægges at udarbejde i størrelsesorden:

  • 2 artikler i landbrugets fagblade/faglige websider o.l.
  • 2 præsentationer på møder, kongresser m.v.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.