Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bedre skadedyrsbekæmpelse i hvidkløverfrø

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Skadedyr forekom i store mængder i 2019-hvidkløverfrøproduktionen. Selvom avlerne foretog en kemisk bekæmpelse, forekom kraftige angreb. Det ønskes at undersøge om tilladte plantebeskyttelsesmidler har tilstrækkelig effekt. Fokus vil være på snudebiller i hvidkløver. Projektet tænkes at indgå som frøbranchens andel af en GUDP-ansøgning.

Formålet er at optimere skadedyrsbekæmpelsen i hvidkløver i forhold til skadedyrenes forekomst, deres udviklingstrin og de pågældende bekæmpelsesmidler.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2020 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.