Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt

Projektleder: Solvejg Kopp Mathiassen
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at reducere græsukrudtsproblemer i græsfrøafgrøder ved direkte såning af kulturgræsser i etableret vintersæd, hvor der forinden er sprøjtet med herbicider med græseffekt. Det overordnede mål er at øge renheden af frø.

Herbicider til markforsøget er udvalgt på baggrund af en screening af langtidseffekt af aktuelle herbicider i potteforsøg i 2017. Markforsøget blev etableret i 2018, hvor hvede blev udsået på 24 cm’s rækkeafstand. På stadie 11-12 blev der behandlet med Boxer + Stomp + DFF (1 + 1 +0.05 L/ha og 2 + 2+ 0.1 L/ha) og Atlantis OD (0.5 og 1 L/ha). Strandsvingel  blev sået i rækkemellemrum i efteråret 2018 og engrapgræs og alm. rajgræs blev sået i foråret 2019. I 2019 er der udført visuelle bedømmelser af fremspiring og vækst af udlæg af strandsvingel, engrapgræs og alm. rajgræs. Hveden høstes i sommeren 2019, og ansøgningen gælder nu projektets sidste år (2020), hvor der fortsat skal laves visuelle vurderinger af frøgræssernes vækst samt måles udbytte i sommeren 2020.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

  • Resultater af potteforsøg vist ved vintermøde for konsulenter 2018.
  • Fremvisning af markforsøg ved sommermøde 2020.
  • Projektets samlede resultater præsenteres i en artikel i Frøavleren eller andet fagblad.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.