Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Projektets formål er at undersøge afgrødekonkurrence ved varierende plantetæthed og rækkebredde i afgrøden og behov for kemisk renholdelse i alm. rajgræs og rødsvingel.

Et fokusområde i GUDP-projektet ”VINDERFRØ2025” er at udvikle et rækkedyrkningskoncept i frøgræsser, hvor der anvendes selektive herbicider i afgrøderækken og ikke selektive herbicider eller mekanisk renholdelse i rækkemellemrummet. I forhold til anvendelse i et rækkedyrkningskoncept er spørgsmålet, om doseringen af de selektive midler kan reduceres ved en øget plantetæthed i afgrøderække. En anden mulighed er at så afgrøden i en bred række, hvor der kan sprøjtes tættere på afgrøden, selvom der er en risiko for skade på de yderste planter i rækken. For de arter, som kræver længere vernalisering, er det imidlertid vigtigt, at der dannes tilstrækkeligt med kompakte skud i efteråret, da det er de skud, som bidrager væsentligt til frøudbyttet det følgende år. For visse ukrudtsarter som eksempelvis væselhale findes der ikke selektive midler, her er afgrøderækkens konkurrenceevne et vigtigt led i at minimere væselhales udbredelse i et rækkedyrkningskoncept.

Projektet skal bidrage til at reducere pesticidanvendelsen – fortrinsvis herbicidanvendelsen inden for frøgræs.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2020 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.