Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svampebekæmpelse i rødsvingel til frøavl

Projektleder: Lise Nistrup Jørgensen
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Projektets formål er at undersøge effekten af og muligheder for bekæmpelse af bladpletsvampe i rødsvingel til frøavl og kortlægge dyrkningsfaktorer, som påvirker forekomst og udbredelse af svampesygdomme i rødsvingel.

I løbet af projektet foretages monitering og registreringer af bladsygdomme i rødsvingelfrømarker, herunder vil planteprøver med sygdomme, som ikke med sikkerhed kan bestemmes i marken, blive diagnosticeret i laboratoriet for at sikre et bedre indblik i, hvilke sygdomme der optræder og dominerer i forsøgene. I tre vækstsæsoner gennemføres to forsøg pr. sæson med svampebekæmpelse med forskellige fungicider (triazoler, SDHI’er, strobiluriner og kombinationer af disse midler), og timing (tidligt forår og under strækningsvækst). Et forsøg placeres i en andet års rødsvingel på AU Flakkebjerg og ét forsøg udstationeres på Vestsjælland. Indsamlede data vil blive analyseret for sammenhæng mellem sygdomsangreb og merudbytte for bekæmpelse.

I samarbejde med frøavlskonsulenterne er der i 2019 udvalgt og besøgt 33 rødsvingelmarker fordelt på Vestsjælland, Sydsjælland og Falster samt Fyn og øerne. Angrebene af Aschochyta var generelt væsentligt mere udbredte end i 2018. Prøver med bladsvampe fra både 2018- og 2019-forsøgene er sæt til sekventering for nærmere bestemmelse af svampene i de angrebne pletter. Resultaterne fra disse foreligger ikke pt.

Projektet vil bidrage med resultater omkring forekomst af og generel viden om udbredelse af svampesygdomme i rødsvingel. Endvidere vil det bidrage med resultater vedr. behov og muligheder for bekæmpelse.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2020 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.