Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vækstregulering i hundegræs og strandsvingel - effekt af klimaforhold

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Projektets formål er at optimere anvendelsen af vækstreguleringsmidler i hundegræs og strandsvingel i relation til afgrødens udviklingstrin og klimatiske faktorer omkring behandlingstidspunktet i hundegræs og strandsvingel.

Forsøget gennemføres som mark- og semifieldforsøg ved AU Flakkebjerg. I 2019 er der gennemført behandlinger med forskellige vækstreguleringsmidler i markforsøg (10 led i hver af de to frøgræsarter), og i semifield er gennemført et forsøg med moderate behandlinger af tørke kombineret med vækstregulering med Moddus. Forsøgene er høstet, men resultater foreligger endnu ikke.

I frøavlsåret foretages registrering af afgrødens plantetæthed efterår og forår, udviklingstrin ved behandling, lejesæd ved blomstring og herefter med en uges interval indtil høst, frø- og halmudbytte. I klimakammerforsøg registreres planternes længdevækst og frøsætning.

Projektet skal bidrage til at øge kendskabet til effekt af forskellige vækstreguleringsmidler i hundegræs og strandsvingel, til at optimere frøudbyttet og dermed styrke frøavlen af hundegræs og strandsvingel i Danmark.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2020 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.