Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VINDERFRØ2025

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2020

Projektets formål og mål

Projektet skal styrke danske frøavleres konkurrenceevne gennem højere udbytter af kvalitetsfrø. Frøproduktionen i Danmark er - i lighed med konkurrentlande -  pt. stærkt afhængig af plantebeskyttelsesmidler. Den politiske uro omkring den fremtidige pesticidanvendelse indikerer, at tiden er inde til at udvikle og demonstrere mere robuste og fleksible dyrkningssystemer, hvor afgrøderne har større modstandskraft mod planteskadegørere. Dette skal ses i lyset af, at frøbranchen oplever stigende udfordringer med  græsukrudt, sygdomme og skadedyr og ikke mindst stigende resistensproblemer. Projektet skal derfor finde løsninger, der straks kan omsættes til konkurrencekraft for frøavlere og frøfirmaer, så Danmarks allerede stærke position på verdensmarkedet for græsfrø og havefrø kan fastholdes og udbygges. Projektet indeholder 4 arbejdspakker, som tilsammen dækker de problemstillinger, som frøbranchen i enighed har vurderet, vil være den bedste investering.

Projektet vil bidrage til at opretholde og styrke dansk frøavls konkurrenceevne, både hvad angår produktionsomkostninger og kvalitet inden for mark- og havefrø.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2020 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.