Aarhus Universitets segl

Alternativer til Reglone til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder, del II

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Projektets formål er via markforsøg at afprøve produkter og stoffer til nedvisning af spinat og andre havefrøaf­grøder som erstatning for diquat (Reglone mfl.). Projektets mål er at opnå viden om nedvisningsmidlers effektivi­tet samt påvirkning af udbytte og frøkvalitet med henblik på senere godkendelse af et middel til erstatning for diquat. Projektet er koordineret med SEGES, hvis forsøgsvolumen i landsforsøgene, og muligheden for mere specialiserede undersøgelser i Flakkebjerg, vil genere et solidt erfaringsgrundlag for på sigt at kunne anvise alternativer til Reglone.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater vil blive offentliggjort og formidlet via forskellige møder med branchen. Resultater fra forsøg i SEGES-regi kommer med i ”Oversigten over landsforsøg 2020”. Resultaterne vil ligeledes blive formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter på landmandsmøder og på plantekongressen 2022. Der vil blive faglige artikler i relevante faglige tidsskrifter og på SEGES' og AU Flakkebjergs respektive hjemmesider.

Det planlægges at udarbejde i størrelsesorden:

  • 1 artikel i landbrugets fagblade/faglige websider o.l.
  • 2 præsentationer på møder, kongresser m.v.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.