Aarhus Universitets segl

Bedre skadedyrsbekæmpelse i hvidkløverfrø

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Skadedyr forekom i store mængder i 2019 hvidkløver frøproduktionen, og det samme har gentaget sig i 2020 særligt i de sydlige egne af landet. Selvom avlerne foretog en kemisk bekæmpelse forekom kraftige angreb. Det ønskes at undersøge om de tilladte plantebeskyttelsesmidler har tilstrækkelig effekt. Fokus vil være på snudebiller i hvidkløver.

Den store forekomst af kløverhovedgnaveren (Hypera meles) i 2019 medførte en væsentlig udbyttereduktion. Projektet vil indsamle voksne og larver af kløverhovedgnaveren og hvidkløversnudebillen (Protapion fulvipes) og i laboratoriet teste effekten af de aktive ingredienser i Karate, Mospilan og Avaunt. Midlet Spruzit Neu er tilladt i økologisk produktion af hvidkløverfrø og vil ligeledes indgå. Stoffernes effekt på insekterne undersøges ved forskellige koncentrationer i standard assays.

Formålet er at få større viden om kløverhovedgnaverens forekomst både i relation til tidspunkt på året og rent geografisk samt at optimere skadedyrsbekæmpelsen i hvidkløver i forhold til skadedyrenes forekomst, deres udviklingstrin og de aktuelle bekæmpelsesmidler.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2021 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2022.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.