Aarhus Universitets segl

Bedre skadedyrsbekæmpelse i hvidkløverfrø

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

Skadedyr forekom i store antal i 2019 hvidkløverfrøproduktionen, selvom avlerne foretog en kemisk bekæmpelse. Der var tale om både kløversnudebiller og kløverhovedgnavere, hvor sidstnævnte ikke tidligere er set i så store forekomster. I de kraftigst angrebne marker var der store udbyttetab. Det ønskes at undersøge om tilladte plantebeskyttelsesmidler har tilstrækkelig effekt over for disse skadedyr i hvidkløver til frø.

Aktiviteter
Kløverhovedgnaveren (Hypera meles) forekom i store antal i 2019 – formentlig med udbyttereduktion til følge. Projektet vil indsamle voksne og larver af kløverhovedegnaveren og hvidkløversnudebillen (Protapion fulvipes) og i laboratoriet teste effekten af de aktive ingredienser i Karate, Fastac og Biscaya. Midlet Spruzit Neu er tilladt i økologisk produktion af hvidkløverfrø og vil ligeledes indgå. Stoffernes effekt på insekterne undersøges ved forskellige koncentrationer i standard assays.

Effekter
Formålet er at optimere skadedyrsbekæmpelsen i hvidkløver i forhold til skadedyrenes forekomst, deres udviklingstrin og de godkendte bekæmpelsesmidler.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2022 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2023.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.